Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 4.8.2016: Blomningarna av blågrönalger har minskat, rikliga förekomster fortsättningsvis i Skärgårdshavet

Pressmeddelande 4.8.2016 kl. 13.55
Blågrönalger
Blågrönalger. © Photo: Seppo Knuuttila SYKE

Observationer av blågrönalger har minskat avsevärt sedan förra veckan både i havet och i insjöarna. Rikliga förekomster har ännu hittats på en del ställen i Skärgårdshavet. I insjöarna finns det mindre alger än normalt för tidpunkten. Mera på finska

Stor karta om veckans 31 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)


Mer information:

Havsområdet

Forskare Johanna Oja, Finlands miljöcentral SYKE (till 5.8.)
tfn 0295 251 475, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (från 8.8.)
tfn 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)

Insjöarna

Limnolog Sari Mitikka, Finlands miljöcentral SYKE (till 5.8.)
tfn  0295 251 430, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Marko Järvinen,  Finlands miljöcentral SYKE (från 8.8.)
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)


Målgrupp: