Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens

Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gä...

16.1.2018
Två nya naturskyddsområden inrättas i Ryssland nära den finska gränsen

År 2017 var utlyst som miljöår i Ryssland, och Ryssland beslutade i slutet av miljöåret att inrätta en ny nationalpark i Ladoga skärgård och ett nytt naturreservat bestående av några öar i Östra Finsk...

15.1.2018
Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön

”Meriroskahaaste” tävlingen söker lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé.

15.1.2018
Kommunerna har möjlighet att delta i omfattande samordnad upphandling av el- och gasbilar

Kommunerna har möjlighet att delta i Finlands största samordnade upphandling av el- och gasbilar. Målet med den samordnade upphandlingen, som planerats av Finlands miljöcentral SYKE och KL-Kuntahankin...

19.12.2017
Finska Kulturfonden beviljar betydande finansiering till forskning om jordbrukets inverkan på vattendragen

Finska Kulturfonden har beviljat nästan tre miljoner euro för tvärvetenskaplig forskning som ska söka lösningar för att minska den mängd fosfor som läcker ut i vattendragen från jordbruket och som led...

15.12.2017
Borrplattformen som kapsejsade i havsområdet nära Vasa utgör inte ett direkt hot mot miljön

Borrplattformen ESKO som på söndag kväll kapsejsade i hård sjögång utanför Vasa utgör inte ett direkt hot mot havsmiljön. Då haveriet inträffade fanns det ca 3,5 m3 bränsle och drygt 100 liter hydraul...

27.11.2017
Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi

Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin.

20.11.2017
Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen

Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvatte...

3.10.2017
Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi

Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tj...

21.9.2017
Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätt...

15.9.2017
Finlands miljöcentral och Österbottens räddningsverk ordnar en internationell oljebekämpningsövning i Vasa skärgård

Finlands miljöcentral SYKE och Österbottens räddningsverk ordnar en gemensam oljebekämpningsövning utanför Vasa 28–30.8.2017. I övningen deltar Finlands miljöcentral med 4 fartyg och räddningsverket m...

6.9.2017
Färsk utredning: Återvunnen gödsel påskyndar återvinningen av näringsämnen

Enligt en utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare återvinns näringsämnen i betydligt mindre omfattning i Finland än vad målsättningen är. Följderna är övergödning av sjöar och vattendra...

6.9.2017
Övervakningen av Finska vikens kustvatten fortsätter – djupvatten från Östersjöns huvudbassäng försämrar syretillståndet

Finlands miljöcentral SYKE återupptog i augusti övervakningen av Finska vikens kustvatten efter en paus på ett år. Inverkan av djupvatten som inströmmat från Österjöns huvudbassäng kunde ses i det bot...

1.9.2017
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland

I augusti regnade det mer än normalt på många ställen. I vattenläget syntes regnen tidsmässigt och regionalt på ett varierande sätt. De senaste dagarnas rikliga regn leder under några dagar framåt til...

1.9.2017
Havsforskningsfartyget Aranda byggs om – renoveringen av specialfartyget utmanar varvskunnandet

Nästan 30-år gamla Aranda kommer att genomgå en grundlig renovering på Rauma Marine Constructions Oy:s (RMC) varv i Raumo. Vid renoveringen förlängs fartyget med sju meter och det blir också mer milj...

17.8.2017
I Tölöviken undersöks en ny metod för iståndsättning av havsbottnar

I närheten av städer är havsbottnen ofta förorenad av skadliga ämnen från mänsklig verksamhet. Samma miljöer är ofta också utsatta för eutrofiering. I Tölöviken genomförs ett forskningsprojekt för att...

11.8.2017
Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol

Enligt räkningen sommaren 2017 fanns det sammanlagt ca 25 750 storskarvbon. Storkarvstammen håller sannolikt på att uppnå sin naturliga maximala storlek i Finland.

3.8.2017
De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5...

2.8.2017
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr

Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höj...

1.8.2017
Finländarna uppskattar urbant boende

Allt fler finländare vill bo i en urban miljö, avslöjar den senaste Invånarbarometern. Urbaniseringen är också synlig i de förändrade livsstilarna, till exempel att kaféer och cykling blir allt populä...

22.6.2017

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista