Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Mångsidigare användning söks för förnyade Aranda

En omfattande renovering av forskningsfartyget Aranda håller på att bli färdigt i sommar. Aranda har förnyats till ett modernt havsforskningsfartyg och målsättningen är att utvidga Arandas nationella ...

13.6.2018
Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena

Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finsk...

7.6.2018
Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen

Vad kan en vanlig konsument göra för att lösa problemen med övergödning av vattendragen? Den här gemensamma kampanjen för fram hur man i vardagen kan minska svinnet av näringsämnen och samtidigt främj...

4.6.2018
Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden

I en nyutkommen artikel i tidskriften Science Advances lanserar ett internationellt forskarteam lett av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Kiel, med fyra finländska forskare som medförfattar...

10.5.2018
Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk

Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att p...

18.4.2018
Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vatten...

16.4.2018
Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli...

20.3.2018
Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar

År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016.

7.3.2018
En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars

En internationell arktisk övning för återställning efter oljespill anordnas den 7 mars vid Bottenviken vid kusten av Uleåborg stad i Norra Finland. Vem som helst är välkommen att följa övningen via en...

1.3.2018
Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens

Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gä...

16.1.2018
Två nya naturskyddsområden inrättas i Ryssland nära den finska gränsen

År 2017 var utlyst som miljöår i Ryssland, och Ryssland beslutade i slutet av miljöåret att inrätta en ny nationalpark i Ladoga skärgård och ett nytt naturreservat bestående av några öar i Östra Finsk...

15.1.2018
Genom innovationstävlingen sökes lösningar till att minska nedskräpningen av Östersjön

”Meriroskahaaste” tävlingen söker lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Tävlingens vinnare får sammanlagt 32 000 euro för att förverkliga sin idé.

15.1.2018
Kommunerna har möjlighet att delta i omfattande samordnad upphandling av el- och gasbilar

Kommunerna har möjlighet att delta i Finlands största samordnade upphandling av el- och gasbilar. Målet med den samordnade upphandlingen, som planerats av Finlands miljöcentral SYKE och KL-Kuntahankin...

19.12.2017
Finska Kulturfonden beviljar betydande finansiering till forskning om jordbrukets inverkan på vattendragen

Finska Kulturfonden har beviljat nästan tre miljoner euro för tvärvetenskaplig forskning som ska söka lösningar för att minska den mängd fosfor som läcker ut i vattendragen från jordbruket och som led...

15.12.2017
Borrplattformen som kapsejsade i havsområdet nära Vasa utgör inte ett direkt hot mot miljön

Borrplattformen ESKO som på söndag kväll kapsejsade i hård sjögång utanför Vasa utgör inte ett direkt hot mot havsmiljön. Då haveriet inträffade fanns det ca 3,5 m3 bränsle och drygt 100 liter hydraul...

27.11.2017
Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi

Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin.

20.11.2017
Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen

Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvatte...

3.10.2017
Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi

Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tj...

21.9.2017
Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätt...

15.9.2017
Finlands miljöcentral och Österbottens räddningsverk ordnar en internationell oljebekämpningsövning i Vasa skärgård

Finlands miljöcentral SYKE och Österbottens räddningsverk ordnar en gemensam oljebekämpningsövning utanför Vasa 28–30.8.2017. I övningen deltar Finlands miljöcentral med 4 fartyg och räddningsverket m...

6.9.2017

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista