Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Konsumption och produktion

Konsumenter och företag behöver pålitlig information om hållbara konsumtionsalternativ och produktionssätt. Sådan information behövs också som stöd för miljöpolitiskt beslutsfattande och för utveckling av miljöteknik.

Miljöproblemen beror huvudsakligen på konsumtionen samt produktionen av de konsumerade varorna och tjänsterna. Vi måste minska de skadliga utsläppen, vi måste lätta på markanvändningstrycket, vi måste minska avfallsmängderna och vi måste nå bättre ekoeffektivitet i användningen av naturresurserna. Vi måste minska användningen av resurser fastän produktionen ökar.

Finlands miljöcentral (SYKE) främjar hållbar material- och energiekonomi och hantering av skadliga utsläpp bland annat genom att bedöma varornas och tjänsternas miljökonsekvenser under hela livscykeln och genom att utveckla verktyg för ekologisk produktdesign. Andra centrala frågor för expert- och forskningsarbetet vid SYKE är förebyggande av avfallsproduktion, metoder for hantering av avfall och förorenad mark, avloppsvatten, bedömning av risker i samband med skadliga ämnen samt utsläpp från industrin.

Jyri Seppälä Professor Jyri Seppälä, direktör för konsumtion- och produktionsscentret,
Finlands miljöcentral SYKE
Eeva_Furman_pallokuva85px Direktör av SYKEs centrum för miljöpolitik Eeva Furman, Finlands miljöcentral SYKE
  Laboratoriedirektör Tero Eklin, Finlands miljöcentral SYKE

Personal


   

Pressmeddelande

RSS
Mera pressmeddelanden
Publicerad 3.5.2013 kl. 10.52, uppdaterad 2.1.2018 kl. 11.58
Målgrupp: