Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mångsidig vattenkompetens i Finland och världen

Yt- och grundvattnen är en central del av det finska samhällets och SYKEs historia. Vi följer med vattenmängden, -läget och förändringarna som sker i vattnen samt utvecklar lösningar för användning och skötsel av vattenreserver samt för vattenskyddet.

Vi producerar samhälleliga och ekonomiska uppskattningar för beslutsfattandet i relation till vatten. Vi ökar den ekologiska förståelsen för verksamheten i vattenmiljöer och utvecklar metoder som kan anpassas till de delvis motstridiga målsättningarna för användningen och skötseln av vattenreserverna.

Som det enda forskningsinstitutet i Finland granskar SYKE Östersjön samt insjöarna och grundvattnet som en helhet. Vi känner till de effektivaste medlen för att restaurera vattendrag och för att minska belastningen från gödsel och skadliga ämnen. Med den nationella vattendragsmodellen erbjuder vi prognoser för vattensituationen i realtid. 

Vi utvecklar verktyg bland annat för att hantera översvämningar och för bedömningen av effekterna och kostnadseffektiviteten av åtgärder inom vattenvården. SYKE är också den nationella ansvariga myndigheten för bekämpning av olje- och fartygskemikalieolyckor.

Vi samarbetar med den finländska och den internationella forskningen och exporterar vår höga kompetens.
 

”Vår kärnkompetens är det högklassiga och långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbetet, hydrologin samt bedömning och uppföljning av övergödning och vattenkvalitet.”

-Anna-Stiina Heiskanen, direktör för vattencentret vid SYKE

Vårt kompetensområde:

 • Hydrologisk uppföljning
 • Ytvattenläget
 • Vattenvård
 • Vattendragsmodeller
 • Vattenreglering
 • Hantering av översvämningsrisker
 • Bekämpning av miljöskador
 • Miljöbedömning med många syften
 • Datasystem för vattenreserver
Anna-Stiina Heiskanen
 

Direktör för vattencentret Anna-Stiina Heiskanen

fornamn.efternamn@miljo.fi

Personal

Vattencentrum

Nyheter

RSS
 • Östersjöns ekosystemhjul redogör för olika faktorer som bildar ett friskt havsekosystem 4.9.2015
  Finlands miljöcentral (SYKE) har publicerat uppdaterad information om tillståndet i finska Östersjöns ekosystem. Denna finskspråkiga publikation, Meren Pärskäys 2015 (Havets stänk 2015), bjuder på vetenskaplig information om Östersjöns vård och tillstånd. Trots många havsvårdsåtgärder under de senaste decennierna, är Östersjöekosystemets tillstånd fortfarande dåligt.
Mera nyheter

Pressmeddelande

RSS
Mera pressmeddelanden
Publicerad 16.5.2017 kl. 16.56, uppdaterad 28.2.2018 kl. 11.59
Målgrupp: