Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 11.8.2016: Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger

Pressmeddelande 11.8.2016 kl. 14.12
Aallokko Leväkatsaus 11.8.2016
 

Det ostadiga och blåsiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger. I havsområdena har man endast ställvis observerat blågrönalger, främst på kusten. I sjöarna har det fortsättningsvis observerats betydligt mindre blågrönalger än normalt för tidpunkten. Mera på finska

Stor karta om veckans 32 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)


Mer information:

Havsområdet

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (till 12.8.)
tfn 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE (från 15.8.)
tfn 029 525 1353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen,  Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

(telefon 13:00 - 15:00)


Målgrupp: