Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskares publikationer på Google Scholar

Google Scholar innehåller avhandlingar, presentationer, böcker, abstrakter och annan vetenskaplig litteratur. Bara en del av SYKEs forskare har en egen Google Scholar sida, vilket betyder att den medföljande listan inte representerar SYKEs hela skriftliga produktion.

Klimatförändring

Konsumtion och produktion

Miljöpolitik

Havet

Vatten

Naturen

Data- och informationscentralen

Laboratorier

Ledning

Mera information: Tuula Rosberg, Finlands miljöcentral (SYKE), fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.29, uppdaterad 4.9.2018 kl. 15.20