Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

EkoSYKE - SYKEs miljöledningssystem

Finlands miljöcentral SYKE har eget miljölediningssystem, EkoSYKE. Målet är att fortsättningsvis förbättra miljövänligheten i SYKEs verksamhet.

SYKE har ställt upp följande långsiktiga miljömål:

  • Att förebygga de skadliga miljöeffekterna som kan förorsakas av SYKEs olika projekt,
  • att minska den miljöbelastning som förorsakas av SYKEs resor, pappersförbrukning, energiförbrukning, anskaffningar och avfall,
  • att minimera miljö- och säkerhetsrisker i fastigheterna som SYKE arbetar i, och
  • att öka miljömedvetenheten inom SYKEs personal.

Olika slag av mätare visar hur de uppställda målen har uppnåtts och auditeringar och inspektioner förrättas regelbundet. Varje år ges en rapport om utvecklingen av systemet och de uppnådda resultaten.

SYKE är miljöcertifierad enligt ISO 14001 standarden. EkoSYKE täcker SYKEs verksamheter i Helsingfors, i Jyväskylä, i Uleåborg och i forskningfartyget Aranda.

Ytterligare information:

Planerare Essi Römpötti

 

Publicerad 15.4.2013 kl. 12.39, uppdaterad 22.5.2017 kl. 15.57