Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk 24.8.2016
  Finska Lappland lever upp till sitt rykte som ett rent område trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning. Därför bör tillsynen över och kartläggningen av farliga ämnen fortsätta även i Finland.
 • Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen 10.8.2016
  Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med 4 procent jämfört med år 2015. Antalet ungar minskade återigen med 46 procent, dvs. halverades jämfört med fjolsommaren. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5 720 vitkindade gäss, varav 484 individer var ungar.
 • Finlands storskarvsbestånd växte endast litet 3.8.2016
  Sommaren 2016 räknades antalet storskarvsbon, som uppgick till 25 500 stycken. Trots de gynnsamma väderförhållandena i storskarvens övervintringsområden ökade beståndet i Finlands havsområden med bara sex procent, dvs. 1 500 bon, från i fjol. Den största förändringen var att tyngdpunkten för skarvförekomsterna flyttades från landskapet Satakunta till landskapet Österbotten.
 • Genom Svanmärkningen mot cirkulär ekonomi och mindre miljöavtryck 30.6.2016
  Målet med Finlands miljöcentral SYKE:s treåriga projekt ”Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck” är att utreda hurdan ny kunskap EU:s miljöavtrycksmetod kan ge för användningen av Svanenmärkningen och därigenom stärka miljövänliga produkters konkurrenskraft.
 • En grönaktig och långbent lockespindel är årets spindeldjur 20.6.2016
  Spindelarbetsgruppen har utsett lockelpindeln Lacinius dentiger (på finska okalukki, svenskt namn saknas) till årets spindeldjur i Finland 2016. Arten hör till långbenslockarnas familj bland lockespindlarna. Den uppseendeväckande gröna och taggiga lockespindeln hittades i Finland för första gången så sent som 2013.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: