Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Genom Svanmärkningen mot cirkulär ekonomi och mindre miljöavtryck 30.6.2016
  Målet med Finlands miljöcentral SYKE:s treåriga projekt ”Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck” är att utreda hurdan ny kunskap EU:s miljöavtrycksmetod kan ge för användningen av Svanenmärkningen och därigenom stärka miljövänliga produkters konkurrenskraft.
 • En grönaktig och långbent lockespindel är årets spindeldjur 20.6.2016
  Spindelarbetsgruppen har utsett lockelpindeln Lacinius dentiger (på finska okalukki, svenskt namn saknas) till årets spindeldjur i Finland 2016. Arten hör till långbenslockarnas familj bland lockespindlarna. Den uppseendeväckande gröna och taggiga lockespindeln hittades i Finland för första gången så sent som 2013.
 • Friskare Skärgårdshav med gips 16.6.2016
  Forskning har visat att gipsspridning på åkrar är en lovande metod för vattenskydd. Det är ett snabbare, effektivare och billigare sätt att minska fosforbelastningen från åkrarna än de metoder som används i dag. Projektet SAVE – Bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med gips – utreder hur väl gipsspridningsmetoden lämpar sig för omfattande användning och för att förbättra Skärgårdshavets och hela Östersjöns tillstånd.
 • Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig 2.6.2016
  Enligt en bedömning som Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger betydlig i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I Bottenhavets mellersta och södra delar samt i den östra delen av Finska viken är risken måttlig. I norra delen av Bottenhavet och i Bottenviken är risken liten.
 • Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna 12.5.2016
  Den ekonomiska tillväxten och globaliseringen under de senaste decennierna har ökat avfallstransporterna globalt såväl till sjöss, på landsvägarna som järnvägarna Avfall har ofta ekonomiskt värde och med det kan man ersätta användningen av naturresurser i industrin. Avfall kan dock innehålla för människan och miljön skadliga och farliga material.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: