Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Se hur effektivt ditt vattentjänstverk fungerar 16.1.2017
  Finlands miljöcentral öppnade i januari 2016 en informationstjänst inom vattentjänster som heter VEETI. Nu är det allt enklare att jämföra vattentjänstverken eftersom alla har tillgång till verkens uppgifter och nyckeltal.
 • Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt 2.12.2016
  För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. I förberedelserna bör man beakta att klimatförändringen kan leda till förändringar i de extrema väderfenomenens intensitet och frekvens. Forskningsprojektet ELASTINEN hade som mål att stärka förmågan att hantera väder-, ekonomi- och klimatrisker på kort sikt.
 • Finland blir det första landet i världen som ger naturen en egen flaggdag – under Finland 100-året är flaggorna i topp på Finska naturens dag den 26 augusti 2017 2.12.2016
  År 2017 blir Finland världens första land som officiellt flaggar sin natur till ära. Inrikesministeriet har gett ett förordnande om flaggning på Finska naturens dag den sista lördagen i augusti nästa år, dvs. den 26 augusti 2017. Flaggningen utgör kulmen för Naturens dagar som ordnats Finland 100-året till ära. Naturens dagar består av hundratals arrangerade och spontana naturevenemang.
 • Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd 2.9.2016
  Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp.
 • Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng 2.9.2016
  Konsekvenserna av saltpulserna som åren 2014, 2015 och 2016 strömmat in i Östersjön syns som en förbättring i syreläget i sänkorna öster och söder om Gotland. Östersjöns syrefattiga bottenområde har jämfört med år 2014 blivit betydligt mindre, men pulserna har inte kunnat oxidera det svavelvätehaltiga djupvattnet i hela huvudbassängen. Inverkningen av det gamla vattnet från sänkan vid Gotland som pulsen trängt undan syns vid mynningen till Finska viken.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: