Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Tre länders unika omfattande översikt om Finska vikens tillstånd 2.9.2016
  Finlands miljöcentral har publicerat en bedömning av Finska vikens tillstånd som samlar ihop forskningsresultaten från över hundra finska, ryska och estniska forskare. Den över 300 sidor långa publikationen innehåller färsk information om bl.a. övergödning, skadliga ämnen, främmande arter, buller, havstrafik samt plastskräp.
 • Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng 2.9.2016
  Konsekvenserna av saltpulserna som åren 2014, 2015 och 2016 strömmat in i Östersjön syns som en förbättring i syreläget i sänkorna öster och söder om Gotland. Östersjöns syrefattiga bottenområde har jämfört med år 2014 blivit betydligt mindre, men pulserna har inte kunnat oxidera det svavelvätehaltiga djupvattnet i hela huvudbassängen. Inverkningen av det gamla vattnet från sänkan vid Gotland som pulsen trängt undan syns vid mynningen till Finska viken.
 • Avtalet som säkerställer en rättvis användning av genresurser träder i kraft i Finland 1.9.2016
  Den 1 september träder Nagoyaprotokollet i kraft. Det är ett internationellt avtal om tillgång till genresurser och fördelning av fördelarna med dem. Lagstiftningen relaterad till avtalet tillämpas på växters, djurs och mikrobers genresurser inom forskning och utveckling.
 • Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk 24.8.2016
  Finska Lappland lever upp till sitt rykte som ett rent område trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning. Därför bör tillsynen över och kartläggningen av farliga ämnen fortsätta även i Finland.
 • Vitkindade gäss minskade i antal i huvudstadsregionen 10.8.2016
  Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med 4 procent jämfört med år 2015. Antalet ungar minskade återigen med 46 procent, dvs. halverades jämfört med fjolsommaren. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5 720 vitkindade gäss, varav 484 individer var ungar.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: