Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna 12.5.2016
  Den ekonomiska tillväxten och globaliseringen under de senaste decennierna har ökat avfallstransporterna globalt såväl till sjöss, på landsvägarna som järnvägarna Avfall har ofta ekonomiskt värde och med det kan man ersätta användningen av naturresurser i industrin. Avfall kan dock innehålla för människan och miljön skadliga och farliga material.
 • Färre oljeutsläpp än tidigare observerades till havs 4.3.2016
  År 2015 underrättades de finländska myndigheterna om betydligt färre observationer av eventuella oljeutsläpp i havsområdena än föregående år. 47 utsläpp visade sig vara olja, år 2014 var antalet 68. I tolv fall inleddes en undersökning i anslutning till utsläppen. Största delen av utsläppen var mycket små och inträffade i närheten av hamnar och stränder. Det största enskilda utsläppet uppskattades vara cirka 0,77 kubikmeter olja.
 • Nytt webbverktyg hjälper till att bedöma längdåkningens framtid i Finland 25.2.2016
  Längdåkning på skidor är en av våra mest populära motionsformer, men på grund av klimatförändringen blir det ofrånkomligen allt svårare att åka skidor. Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresursinstitutet (Luke) har tillsammans tagit fram ett verktyg som kan användas till att bedöma längdåkningens framtid i Finland. Verktyget är tillgängligt på webben i portalen Klimatguiden.fi.
 • Saltpulserna påverkar Östersjöns huvudbassäng 11.2.2016
  Förra vinterns och denna vinters saltpulser har aningen förbättrat syreläget i Östersjöns huvudbassängs bottnar. Det helt syrefria vattenlagret nära botten har minskat. Syrehalten är ändå på många ställen kritiskt låg, och den lär inte räcka till för att bottendjuren ska sprida sig tillbaka till huvudbassängens bottnar.
 • Frivilligt skydd av skogar har medvind i kommuner och församlingar 3.2.2016
  Kommunerna och församlingarna vill gärna trygga naturvärdena i de skogar som de äger. Detta framgår av Finlands miljöcentrals och Naturresursinstitutets färska utredning gällande kommunernas och församlingarnas deltagande i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i södra Finlands skogar (METSO).
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: