Kontaktuppgifter

Personsökning

Tel. 0295 251 000
Fax: 09 5490 2190

Öppet: vardagar 8.00 - 16.15
Adress: Mechelingatan 34a, Tölö, Helsingfors
Postadress: PB 140, 00251 Helsingfors

kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till SYKEs registratorskontor med säker e-post: https://securemail.ymparisto.fi/

Tel. 0295 252 001
Fax: 09 5490 2690

Kommunikation och mediatjänster
Tel. 0295 251 072
Fax: 09 5490 2790

Biblioteket och informationstjänst
kirjasto.syke@ymparisto.fi

Trafikförbindelser till Finlands miljöcentral

Fakturor från Finland:
Nätfakturering

E-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Andra verksamhetsställen i huvudstadsregionen:

Laboratoriet i Kungseken (Håkansåker)
Besöks- och postadress: Håkansåkersvägen 6, Kungseken, Helsingfors stad
Tel. 0295 251 000
Fax: 09 495 913

Dynamicum i Gumtäkt
SYKE havsforskninglaboratorium

Besöks- och postadress: Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors
Tel. 0295 251 000

Finnå forskningstation
Besöks- och postadress: Sälörsvägen 5, Finnoviken, Esbo
Tel. 0295 251 000

Regionala verksamhetsplatser:

 

Uleåborgskontoret och laboratoriet
> Uleåborgskontoret

Jyväskyläkontoret
> Jyväskyläkontoret

Joensuukontoret och laboratoriet
Joensuukontoret

Friendship Park Research Centre, Kuhmo
> Vänskapsparkens forskningscentral

Publicerad 18.4.2013 kl. 10.23, uppdaterad 17.3.2016 kl. 15.23
Ämne: