Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Organisation

Verksamheten i SYKE sker inom sju centraler: Vattencentret, Havscentret, Naturmiljöcentret, Konsumtion- och Produktioncentret, Miljöpolitikcentret, Data- och informationscentret och Laboratoriecentret. De huvudsakliga uppgifterna för dessa centraler är forskning, utvecklingsarbete samt produktion av olika slags tjänster. Administrativa tjänster, ledningens stödgrupp och kommunikationen stöder de olika centrens och ledningens arbete. Enheten för internationella ärenden kanaliserar SYKEs kunnande till utlandet.

Organisationsschema
Organisationsschema
(pdf, 600 kb)
 
Publicerad 12.4.2013 kl. 8.52, uppdaterad 27.8.2015 kl. 17.56
Ämne:
Målgrupp: