Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tjänster och informationsmaterial

SYKE skapar en stor mängd tjänster och erbjuder experter, beslutsfattare, företag och samfund kunskaps- och informationsmaterial. SYKE ser till att miljöinformation distribueras riksomfattande via de elektroniska tjänsterna. Vi erbjuder medborgarna aktuell information om miljön i webbtjänsten miljo.fi.

Vi samarbetar med flera inhemska och internationella partner kring tjänsterna och materialen samt kring utvecklingen av dessa.

Kirjaston asiakaspalvelua
© Vanessa Riki
 
Publicerad 6.5.2013 kl. 9.53, uppdaterad 16.5.2013 kl. 11.51