Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Biblioteket och informationstjänsten

Biblioteket och informationstjänsten vid Finlands miljöcentral (SYKE) är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek som samlar, uppehåller och förmedlar kunskap om miljön. I bibliotekets samlingar ingår 50 000 volymer, 20 000 elektroniska och 800 tryckta tidskrifter samt databaser om miljön.

Kirjasto
© Vanessa Riki

Kunskapssök och utlåning

Publikationer i bibliotekets egna samlingar kan man söka på egen hand. Informationstjänsten gör mot betalning informationssök i inhemska och utländska databaser. Lånetiden för publikationer är en månad. Biblioteket kan också skicka lån och kopior per post.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mechelinsgatan 34 a, huvuddörren, 1. vån.
Postadress: PB 140, 00251 Helsingfors


E-post: kundtjanst.organisationkod@ymparisto.fi [kundtjanst=kirjasto, organisationkod=syke]

Publicerad 3.4.2013 kl. 12.52, uppdaterad 30.12.2015 kl. 15.43
Målgrupp: