Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskningsfartyget Aranda och forskningsexpeditionerna

 
   

Forskningsfartyget Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Fartyget administrerar av Finlands miljöcentral (SYKE).

Mer information

Utvecklingschef Juha Flinkman, Finlands miljöcentral (SYKE), fornamn.efternamn@miljo.fi

Specialplanerare Panu Hänninen, Finlands miljöcentral (SYKE), fornamn.efternamn@miljo.fi

 

Aranda och forskningsexpeditionerna

25.01.2018 - 05.02.2018 Fysikaliska-kemiskt övervakningen av Östersjön (COMBINE 1). EXPEDITIONEN AVLYSAT
Ansvarig forskare: Harri Kankaanpää (leg 1) och Juha Flinkman (leg 2)
06.11.2018 - 06.11.2018 FINAS resa
Ansvarig forskare: Panu Hänninen
Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen 28.9.2018
Forskningsfartyget Arandas första övervakningsresa efter renoveringen var framgångsrik trots de utmanande väderförhållandena och den förkortade restiden. Undersökningsresultaten visar att det salta och syrefattiga vattnet som flutit in ända till östra delarna av Finska viken kan betyda att vi kommer att få en svår situation med blågröna alger även nästa år.
Läs mer
Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa 7.9.2018
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda överläts i dag till Finlands miljöcentral. Ombyggnadsarbetet utfördes av Rauma Marine Constructions på företagets varv i Raumo. Aranda styr genast nästa vecka ut på sin första forskningsresa till Östersjön
Läs mer
Publicerad 11.12.2014 kl. 12.00, uppdaterad 14.11.2018 kl. 12.20