Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskningsfartyget Aranda och forskningsexpeditionerna

 
   

Forskningsfartyget Aranda

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget planerades för forskning huvudsakligen inom östersjöområdet, men kan i princip sättas in på alla världens hav. Fartyget ägs av Finlands miljöcentral (SYKE).

Mer information

Utvecklingschef Juha Flinkman, Finlands miljöcentral (SYKE), fornamn.efternamn@miljo.fi

Specialplanerare Panu Hänninen, Finlands miljöcentral (SYKE), fornamn.efternamn@miljo.fi

 

Aranda och forskningsexpeditionerna

25.01.2018 - 05.02.2018 Fysikaliska-kemiskt övervakningen av Östersjön (COMBINE 1). EXPEDITIONEN AVLYSAT
Ansvarig forskare: Harri Kankaanpää (leg 1) och Juha Flinkman (leg 2)
11.06.2018 - 22.06.2018 Monitoring av Östersjöns bottenfauna (COMBINE2)
Ansvarig forskare: Kari Lehtonen / Juha Flinkman
27.08.2018 - 07.09.2018 FINMARI 2018
Ansvarig forskare: Laura Tuomi
Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa 7.9.2018
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda överläts i dag till Finlands miljöcentral. Ombyggnadsarbetet utfördes av Rauma Marine Constructions på företagets varv i Raumo. Aranda styr genast nästa vecka ut på sin första forskningsresa till Östersjön
Läs mer
Publicerad 11.12.2014 kl. 12.00, uppdaterad 7.9.2018 kl. 17.21