Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelanden

Reparera

Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi

21.9.2017
Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tjänster inom delningsekonomi kunna ses över. Krav skulle också kunna ställas på möjligheterna att uppgradera produkterna, använda dem på många sätt och modifiera dem för olika ändamål.
Mera pressmeddelanden

Facebook.com/syke.fi 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12