Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Utö_kalanperkuupaikka_kuvaaja_Lumiaro

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus

16.1.2019
Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteternas miljöpåverkan.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 sv på toppen 556x303

Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning

13.12.2018
En ny vetenskaplig referentgranskad rapport om Östersjöns tillstånd har utkommit. Den innehåller forskningsdata om bl.a. plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen, som är utgiven av Finlands miljöcentral, uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan. Mer än 80 finländska experter har deltagit i utarbetandet av rapporten.
Mera nyheter

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

sykeresearch
 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12