Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelanden

Blågröna alger

Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena

1.6.2017
Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till Östersjön 2014 och 2016. Till följd av dessa strömmade fosforhaltigt djupvatten in i Finska viken. Dessutom blandade den isfria och blåsiga vintern vattenskikten och förde näringsämnen till Finska vikens ytvatten.
Mera pressmeddelanden

Facebook.com/syke.fi 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12