Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Järvimaisema syksyllä.

Hydrologisk översikt i slutet av september 2018: Grundvattnet sjunker fortfarande i landets södra, sydvästra och mellersta del; regn höjde vattenståndet och vattenföringen särskilt i norr

2.10.2018
Grundvattnet och vattenståndet är mycket lågt på många håll i landets södra, sydvästra och mellersta del. Grundvattennivån sjunker fortfarande. Regnen i september höjde vattenståndet och vattenföringen i norra Finland, ställvis högre än vanligt.
Vettä pumpataan kaivosta. Kuva: Mirjam Orvomaa

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar

4.9.2018
Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och i landets södra och västra delar är grundvattnet 10–60 cm lägre än normalt för tidpunkten, och på vissa ställen har man uppmätt den lägsta nivån någonsin för tidpunkten. Nivåerna för den senaste torrperioden 2002–2003 har dock ännu inte underskridits.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56