Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Pallastunturi vesikatsaus

Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt

3.5.2017
Det kalla vädret och nattfrosten under andra hälften av april har bromsat upp snösmältningen i norr. När det under den sista veckan i april snöade ytterligare, förekom det i månadsskiftet mycket snö i norr. I synnerhet flödena i Ijo älv och Lappland väntas på grund av den sena smältningsperioden bli större än i genomsnitt.
Jaan_mittaaja_HeidiSjoblom_556

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2017: Svaga isar i landets södra och västra delar, i norra Finland förväntas normala vårflöden

4.4.2017
Sjöarnas och åarnas isar har blivit svagare i södra och västra Finland. I åarna i Södra Österbotten uppnås flödestopparna denna eller nästa vecka. Mera norrut förutspås flödessituationen bli som vanligt, men isproppar, regn eller snabb snösmältning kan förvärra situationen. I norra Finland finns det ännu rikligt med snö, och därför bör man fortfarande följa snöbelastningen på stora hallars tak.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56