Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Naarkoski Pukkilassa 24.1.2018

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar

2.2.2018
På många håll i Östra och Norra Finland är snöbelastningen större än normalt under denna tid på vintern. SYKE uppmanar att man aktivt kontrollerar snöbelastningen på taken på stora hallar och motsvarande byggnader och tar bort snön efter behov. På vissa håll har tak redan rasat eller skadats. SYKE varnar för svaga isar i Mellersta och Östra Finland samt i Kajanaland. Isarna kan ställvis vara ovanligt svaga, eftersom andelen kärnis av istäcket har förblivit liten på grund av det tjocka snötäcket.
Vesitilannekatsaus1217

Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland

3.1.2018
Slutet av år 2017 var mycket blött, speciellt i landets södra och sydvästra delar. Vattenståndet var fortfarande högt och vattenföringen stor i december efter den regniga och milda hösten. I vissa åar i sydvästra Finland var flödestopparna i december de högsta under hela året, och i en del av de stora sjöarna steg vattenståndet på grund av regnen ända fram till slutet av året.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56