Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Mynämäen Laajoki

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland

4.4.2018
Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfattiga områdena i södra Finland men tunnare än normalt i de snörika områdena i östra Finland. Vårflödena kommer enligt prognoserna i gång i sydvästra och södra Finland i början av april.
Vanhankaupunginkoski 24.2.2018 J. Korhonen

Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland

2.3.2018
Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns tydligt mindre is och tjäle än i genomsnitt denna tid av året i hela landet med undantag av de snöfattiga kustområdena i väst och syd. Snöbelastningen är stor för tidpunkten i östra Finland och västra Lappland.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56