Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Espoon Kaitalampi 10.5.2018

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden

1.6.2018
Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är vattenföringen redan mindre än medelvärdet för tidpunkten, men exempelvis i östra Finland är vattenståndet i sjöarna fortfarande högre än medelvärdet för tidpunkten. Sjövattnets temperatur nådde ställvis rekordvärden för maj, speciellt i södra Finland.
Pyhäjoen Hourunkoski 25.4.2018. Kuva: Sebastian Lindberg

Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland

3.5.2018
Sjöarnas vattenstånd är högt speciellt i mellersta och östra Finland till följd av den regniga hösten och den snörika vintern. I Södra och Norra Österbotten orsakade snösmältningen och islossningen svåra översvämningar i april. Nu håller översvämningarna i åarna på att flytta upp från Norra Österbotten till Lappland.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56