Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
Nästa Sista

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Pressmeddelande | Publicerad: 19.11.2018

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Aktuellt > Pressmeddelanden > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Aktuellt > Presstjänst > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Forskning & utveckling > Havet > > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Forskning & utveckling > Havet > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Ekosystemtjänster
Innehållssidå | Publicerad: 30.8.2017

Biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna som den ger upphov till utgör grunden till människans välbefinnande. Processerna i naturen ger oss näring, råvaror, rent vatten och syre samt andra grundläg...

Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster
Experter
Innehållssidå | Publicerad: 8.2.2016

På SYKE arbetar fler än 580 personer, varav nästan 430 har forsknings- och expertuppgifter. Vi är ansvarsfulla experter inom vårt område som brinner för vårt arbete och beaktar helheterna. Perso...

Experter
Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2017

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning
Forskning & utveckling
Innehållssidå | Publicerad: 8.2.2016

Vi forskar i miljöförändringar och orsakerna till dem samt utvecklar metoder för att lösa problemen. Vårt arbete är fokuserat på växelverkan mellan naturen, miljön och människan. Vi ingriper i p...

Forskning & utveckling
Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.3.2017

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna
Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Pressmeddelande | Publicerad: 14.1.2016

De nya metoderna gör det lättare att identifiera och systematiskt bedöma de betydande miljökonsekvenserna för olika projekt samt att åskådliggöra resultaten. De förbättrar också möjligheterna för medb......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Forskning & utveckling > Konsumption och produktion > Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Forskning & utveckling > Vatten > Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar
Storskarvsbeståndet växte till 24 000 häckande par
Pressmeddelande | Publicerad: 14.8.2015

© Heikki Kotiranta Sommaren 2015 räknades sammanlagt 24 000 storskarvsbon, vilket är nästan 3 800 fler bon, dvs. 19 procent flera, än föregående sommar. 75 procent av öknin......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Storskarvsbeståndet växte till 24 000 häckande par
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Storskarvsbeståndet växte till 24 000 häckande par
SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle
Pressmeddelande | Publicerad: 2.3.2015

Finlands miljöcentral inledde sin verksamhet för 20 år sedan i mars 1995. Samma år blev Finland medlem i EU. ”Tack vare EU-medlemskapet fick SYKE vara med om EU:s forskningsprogram. Det konkurrensutsa......

Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle
3D-modellering ger ny information om stubbenergins miljökonsekvenser
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2014

Trädens stubbar och rötter är en betydelsefull men till sina miljökonsekvenser kontroversiell skogsenergikälla i Finland. Finska och norska forskare utvecklade en ny metod för snabb och noggrann tredi......

Aktuellt > Pressmeddelanden > 3D-modellering ger ny information om stubbenergins miljökonsekvenser
Storskarvsbeståndet översteg 20 000 häckande par
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2014

Sommaren 2014 räknades sammanlagt 20 350 storskarvsbon, nio procent flera än föregående sommar. Till skillnad från andra havsområden fortsatte den häckande stammen i södra Bottenhavet sin tillbakagång......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Storskarvsbeståndet översteg 20 000 häckande par
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Storskarvsbeståndet översteg 20 000 häckande par
Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2014

SYKE och Jord- och skogsbruksministeriet Ett ovanligt brett för sju instanser gemensamt forskningsprojekt har studerat hur invasiva främmande arter har brett ut sig och vilka sätt det finns a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Forskning & utveckling > Vatten > Rekommendationer för att följa upp och bekämpa invasiva främmande arter
Nordens natur - trender mot 2010
Projekt | Publicerad: 12.12.2013

"Nordens natur – trender mot 2010" var ett tvåårigt samnordiskt informationsprojekt kring biologisk mångfald. I projektet publicerades faktablad om biologiska mångfaldens tillstånd, utvecklingst...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Nordens natur - trender mot 2010
Nya rekommendationer om att trygga Barentsregionens natur
Pressmeddelande | Publicerad: 11.12.2013

I projektet Barents Protected Area Network (BPAN), som koordineras av Finlands miljöcentral, har man utrett det nuvarande tillståndet och bristerna i nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen.......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Nya rekommendationer om att trygga Barentsregionens natur
Ett verktyg för uppskattning av naturliga drivhusgassänkor och -källor för kommuner
Pressmeddelande | Publicerad: 10.10.2013

Avsikten med LUONNIKAS-verktyget är att ge bakgrundsfakta för kommunala klimatinsatser samt att förbättra kunskapen om naturliga drivhusgasförekomster och kolets totala kretslopp....

Aktuellt > Pressmeddelanden > Ett verktyg för uppskattning av naturliga drivhusgassänkor och -källor för kommuner
Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden
Pressmeddelande | Publicerad: 11.9.2013

Största delen av de vidsträckta urskogsområdena och myrarna i naturligt tillstånd i den norra barrskogszonen är belägna i Ryssland. Som resultat av ett brett finskt-ryskt samarbete har de värdefullast......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Samlad information om nordvästra Rysslands mest värdefulla naturområden
Beståndet av vitkindad gås fortsätter växa – höstbeståndet i östra Finska viken tre gånger större
Pressmeddelande | Publicerad: 9.9.2013

Beståndet av vitkindad gås i Finland växte med åtta procent jämfört med förra året. Tillväxten var kraftigast i östra Finska viken. Däremot verkar det som om tillväxten av beståndet har avstannat i He......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Beståndet av vitkindad gås fortsätter växa – höstbeståndet i östra Finska viken tre gånger större
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Beståndet av vitkindad gås fortsätter växa – höstbeståndet i östra Finska viken tre gånger större
Balanserad ökning av storskarvstammen
Pressmeddelande | Publicerad: 30.7.2013

Sommaren 2013 räknades sammanlagt 18 580 skarvbon på Finlands havsområden, vilket är åtta procent fler än förra sommaren. Ett undantag utgjordes av den häckande stammen i Bottenhavet som minskade med ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Balanserad ökning av storskarvstammen
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Balanserad ökning av storskarvstammen
Expertarbete
Innehållssidå | Publicerad: 21.6.2016

I beslutsfattandet i samhället behövs ofta forskare som i egenskap av experter kan ta fram lösningar och bedöma olika alternativ. SYKE ansvarar för många expertuppgifter som gäller ekosystemtjänstern...

Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Expertarbete
Projekt
Innehållssidå | Publicerad: 16.6.2016

I våra projekt producerar vi information som stöd för beslutsfattandet när det gäller att trygga ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden. Vi utvecklar praktiska lösningar utgående från gedi...

Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Projekt

1
2
Nästa Sista