Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenÖppen information
Innehållssidå | Publicerad: 3.11.2016

Finlands miljöcentral SYKE erbjuder öppna data för att stöda en hållbar miljö- och samhällsutveckling. Data är tillgängliga bland annat om yt- och grundvatten, Östersjön, miljöbelastning, värdefulla ...

Öppen information