Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenKontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 29.10.2013

SYKEs telefon växel: 0295 251 000 E-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi Registratorskontor : kirjaamo.syke@ymparisto.fi Konfidentiella meddelanden,...

SYKE Info > Kontaktuppgifter
Verksamhetsställen
Innehållssidå | Publicerad: 2.5.2013

Huvudkontor : Mechelingatan 34a, Helsingfors Laboratoriet i Kungseken (Håkansåker), Helsingfors SYKE havsforskningsla...

SYKE Info > Verksamhetsställen
Personal
Innehållssidå | Publicerad: 18.10.2017

    Vi är cirka 580 engagerade experter som arbetar på Finlands miljöcentral. Vi värnar om miljön och tillämpar forskning och kunnande över vetenskapsgränserna i våra problemlösni...

SYKE Info > SYKE som arbetsplats > Personal
EkoSYKE - SYKEs miljöledningssystem
Innehållssidå | Publicerad: 4.9.2015

Finlands miljöcentral SYKE har eget miljölediningssystem, EkoSYKE. Målet är att fortsättningsvis förbättra miljövänligheten i SYKEs verksamhet. SYKE har ställt upp följande långsiktiga miljöm...

SYKE Info > EkoSYKE - SYKEs miljöledningssystem
Rådgivande delegation
Innehållssidå | Publicerad: 6.5.2013

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 2 juni 2014–31 mai 2018. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utveckli...

SYKE Info > Organisationen > Rådgivande delegation