Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenTjänster
Innehållssidå | Publicerad: 11.5.2017

SYKE skapar en stor mängd tjänster och erbjuder experter, beslutsfattare, företag och samfund kunskaps- och informationsmaterial. SYKE ser till att miljöinformation distribueras riksomfattande via de...

Tjänster
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Aktuellt > Pressmeddelanden > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Cirkulär ekonomi > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Ekosystemtjänster > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Havet > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Klimatförändring > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Konsumption och produktion > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Production av miljöinformation > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Urbanisering > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Forskning & utveckling > Vatten > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Metodstandardisering inom miljösektorn
Innehållssidå | Publicerad: 4.1.2018

Samarbetsavtal mellan SYKE och SFS (för utarbetning av standarder) SYKE har ett samarbetsavtal med Finlands Standardiseringsförbund (SFS) rf för utarbetning av standarder inom denna sektor. Enli...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Metodstandardisering inom miljösektorn
Kvalitets- och laboratorietjänster
Innehållssidå | Publicerad: 26.6.2017

Kuva: Timo Vänni SYKE är det nationella referenslaboratoriet inom miljösektorn i Finland sedan år 2001. Referenslaboratoriets uppgifter är att stöda laboratorier och forskningsanstalter som ...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster
Vem kan ansöka om certifiering
Innehållssidå | Publicerad: 18.11.2013

  Förutsättningen för att en person skall beviljas kompetenscertifikat är att kraven på färdighet och kunskap uppfylls. Kravet på färdighet uppfylls när personen har varit helti...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare > Vem kan ansöka om certifiering
Certifiering av miljöprovtagare
Innehållssidå | Publicerad: 26.6.2017

Systemet för individuell certifiering av miljöprovtagare och annan fältperonal erbjuder en möjlighet att säkerställa personens kompetens för miljöprovtagning, fältmätning och miljöobservation....

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare
Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2016

Finlands miljöcentral (SYKE) har tillsatt en grupp experter, som beviljar certifikaten på de olika specialiseringsområdena, upprätthåller och utvecklar verksamheten. Expertgruppen (Certi) best...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare > Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet