Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen
Innehållssidå | Publicerad: 26.6.2017

Samarbetsavtal mellan SYKE och SFS (för utarbetning av standarder) SYKE har ett samarbetsavtal med Finlands Standardiseringsförbund (SFS) rf för utarbetning av standarder inom denna sektor. Enli...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster >
Kvalitets- och laboratorietjänster
Innehållssidå | Publicerad: 26.6.2017

Kuva: Timo Vänni SYKE är det nationella referenslaboratoriet inom miljösektorn i Finland sedan år 2001. Referenslaboratoriets uppgifter är att stöda laboratorier och forskningsanstalter som ...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster
Analystjänster
Innehållssidå | Publicerad: 13.7.2017

Finlands miljöcentrals miljömätnings- och testningslaboratoriet erbjuder de viktigaste kemiska och biologiska analystjänsterna för miljöövervakning och -forskning i Helsingfors och Uleåborg . V...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Analystjänster
Vem kan ansöka om certifiering
Innehållssidå | Publicerad: 18.11.2013

Förutsättningen för att en person skall beviljas kompetenscertifikat är att kraven på färdighet och kunskap uppfylls. Kravet på färdighet uppfylls när personen har varit heltidsanställ...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare > Vem kan ansöka om certifiering
Certifiering av miljöprovtagare
Innehållssidå | Publicerad: 26.6.2017

Systemet för individuell certifiering av miljöprovtagare och annan fältperonal erbjuder en möjlighet att säkerställa personens kompetens för miljöprovtagning, fältmätning och miljöobservation....

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare
Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet
Innehållssidå | Publicerad: 3.10.2016

Finlands miljöcentral (SYKE) har tillsatt en grupp experter, som beviljar certifikaten på de olika specialiseringsområdena, upprätthåller och utvecklar verksamheten. Expertgruppen (Certi) best...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Certifiering av miljöprovtagare > Certifiering förbättrar fältverksamhetens kvalitet
Tjänster
Innehållssidå | Publicerad: 11.5.2017

SYKE skapar en stor mängd tjänster och erbjuder experter, beslutsfattare, företag och samfund kunskaps- och informationsmaterial. SYKE ser till att miljöinformation distribueras riksomfattande via...

Tjänster