Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenOrganisationen
Publicerad: 2.5.2013

Verksamheten i SYKE sker inom sju centraler: Vattencentret, Havscentret, Biodiversitetcentret, Konsumtion- och Produktioncentret, Miljöpolitikcentret, Data- och informationscentret och Laboratoriecen...

SYKE Info > Organisationen
SYKE Info
Innehållssidå | Publicerad: 22.2.2017

Finlands miljöcentral SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön. Miljön...

SYKE Info
Personal
Innehållssidå | Publicerad: 18.10.2017

    Vi är cirka 580 engagerade experter som arbetar på Finlands miljöcentral. Vi värnar om miljön och tillämpar forskning och kunnande över vetenskapsgränserna i våra problemlösni...

SYKE Info > SYKE som arbetsplats > Personal
Generaldirektör och ledningsgrupp
Innehållssidå | Publicerad: 6.5.2013

Lea Kauppi , generaldirektör (ordförande) Eeva Furman , direktör för miljöpolitikcentrum Terhi Wainio-Biese , förvaltningsdirektör Harri Juvonen , servicedirektör ...

SYKE Info > Organisationen > Generaldirektör och ledningsgrupp
Rådgivande delegation
Innehållssidå | Publicerad: 6.5.2013

Miljöministeriet har tillsatt delegationen för Finlands miljöcentral för mandatperioden 2 juni 2014–31 mai 2018. Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utveckli...

SYKE Info > Organisationen > Rådgivande delegation