Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 28.7.2016

Rikligt med blågrönalger blandat med vatten och ställvis även ytblomningar har observerats i Finlands sydvästra öppna havsområden. Observationer av blågrönalger har ökat vid kusten och i insjöarna jäm......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.7.2016: Rikliga blomningar i både havsområdena och insjöarna
Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2016

I insjöarna har däremot ytblomningar av blågrönalger minskat. I insjöar kan det på sensommaren förekomma även bruna, gulaktiga eller roströda bälten, som uppstår i samband med massförekomster av spore......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.7.2016: Ökade mängder blågrönalger jämfört med förra veckan har observerats i Finska viken och Skärgårdshavet
Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 14.7.2016

Ytblomningar av blågrönalger har ökat i insjöarna sedan förra veckan, men rikliga blomningar har observerats endast vid fem observationsplatser. Under de kommande veckorna kan blågrönalger bli rikliga......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.7.2016: Få observeringar av rikliga algblomningar
Riksomfattande algöversikt 7.7.2016: Stora mängder blågrönalger blandade med vatten i norra delen av Östersjöns huvudbassäng
Pressmeddelande | Publicerad: 7.7.2016

Ytblomningar av blågrönalger har minskat i insjöarna tack vare det regniga och blåsiga vädret. I en del havsområden finns stora mängder blågrönalger blandade med vatten och även ytanhopningar har börj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.7.2016: Stora mängder blågrönalger blandade med vatten i norra delen av Östersjöns huvudbassäng
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.7.2016: Stora mängder blågrönalger blandade med vatten i norra delen av Östersjöns huvudbassäng
Riksomfattande algöversikt 30.6.2016: Rikliga algblomningar har observerats
Pressmeddelande | Publicerad: 30.6.2016

Rikliga ytblomningar av blågrönalger har börjat förekomma tack vare det varma vädret. I insjöarna har rikliga ytblomningar observerats vid sju observationsplatser. I en del havsområden förekommer det ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.6.2016: Rikliga algblomningar har observerats
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 30.6.2016: Rikliga algblomningar har observerats
Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 23.6.2016

Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2016

Inga blomningar av blågrönalger har observerats. Små mängder blågrönalger har observerats på tolv observationsplatser i insjöarna. Inga algblomningar har ännu observerats i havsområdena....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Pressmeddelande | Publicerad: 9.6.2016

Man har fortsättningsvis observerat väldigt lite blågrönalger. I insjöarna har det observerats lite blågrönalger på sex observationsplatser. Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Både i insjöarna och i havsområdena har man observerat endast väldigt lite blågrönalger. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under som......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Enligt en bedömning som Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger betydlig i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Forskning & utveckling > Vatten > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 3.9.2015

I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 27.8.2015

På grund av den varma sensommaren har det i insjöarna förekommit fler blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten. Rikliga blomningar har förekommit i Södra och Mellersta Finlands insjöar. Ri......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 20.8.2015

Rikliga blomningar av blågrönalger har observerats i Finlands sydvästra havsområden samt södra och sydvästra kustområden. Mängden blågrönalger har fortsatt att öka i insjöarna, och mängden är större ä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Pressmeddelande | Publicerad: 19.8.2015

Forskare vid Finlands miljöcentral observerade en lokal, riklig blomning av dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii i Föglö på Åland sista veckan. Förekomsten i Östersjön av dinoflagellaten som produc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Forskning & utveckling > Vatten > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.8.2015

Det förekommer fortfarande rikligt med blågrönalger i Finlands havsområden. Omfattande ytanhopningar har observerats i Finska vikens västra del och i hela Östersjöns huvudbassäng. Mindre mängder blågr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 30.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten i jämförelse med genomsnittet för tidpunkten. Observationer av ytblomningar har gjorts i Bottenhavet, men det blåsiga vädret har för......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 23.7.2015

Mängden blågrönalger i insjöarna är fortfarande liten för tidpunkten. Endast ett fåtal observationer har gjorts i Finlands kustområden, men rätt mycket blågrönalger blandade med vattnet observerades i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Pressmeddelande | Publicerad: 16.7.2015

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna har mängden blågrönalger har ökat något, men mäng......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 9.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten för tidpunkten. I havsområdena har endast några observationer gjorts av blågrönalger utanför Raumo och Mariehamn samt i Skärgårdshav......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2015

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. På havsområdena har en del blågrönalger observerats söder om ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa Sista