Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Pressmeddelande | Publicerad: 16.7.2015

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna har mängden blågrönalger har ökat något, men mäng......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 9.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten för tidpunkten. I havsområdena har endast några observationer gjorts av blågrönalger utanför Raumo och Mariehamn samt i Skärgårdshav......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2015

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. På havsområdena har en del blågrönalger observerats söder om ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Projekt | Publicerad: 3.7.2015

    Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och spatiala förän...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Pressmeddelande | Publicerad: 25.6.2015

Blågrönalgsblomningarna är fortfarande få i insjöarna. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett fåtal observationsplatser i insjöarna. På Finlands havsområden har inga blågrönalge......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.6.2015

Inga blomningar av blågrönalger har ännu observerats i havsområdena. I insjöarna har man endast gjort några observationer av blågröna alger. Vattentemperaturerna är svalare än vanligt, vilket har lett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna. På havsområdena förekommer inga blomningar....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2015

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för årstiden. Havsområdena är fria från algblomningar och endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.6.2015: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2014

I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma pe......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn
Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Pressmeddelande | Publicerad: 28.8.2014

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten. Uppblandningen tack vare att vattnet blivit svalare och v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 28.8.2014: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över
Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Pressmeddelande | Publicerad: 21.8.2014

Ytansamlingarna av blågrönalger i de öppna havsområdena har upplösts i och med det svalare vädret. I kustområdena har observationer av blomningar av blågrönalger däremot fortfarande gjorts. I insjöarn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 21.8.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i havsområdena, i insjöarna mindre blomningar av blågrönalger än genomsnittet
SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Pressmeddelande | Publicerad: 19.8.2014

Forskare vid Finlands miljöcentral observerade en lokal men ovanligt riklig blomning av dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii i Föglö på Åland i början av veckan. Förekomsten i Östersjön av dinoflag......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Forskning & utveckling > Vatten > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 14.8.2014

Algläget håller på att bli lugnare både i havsområdena och insjöarna. I de öppna havsområdena har inte längre observerats omfattande ytansamlingar av blågrönalger, men mindre algblomningar förekommer ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 14.8.2014: Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Pressmeddelande | Publicerad: 7.8.2014

I södra Skärgårdshavet och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng förekommer fortfarande omfattande ansamlingar av blågrönalger. I kustområdena har mängden blågrönalger däremot minskat under det nor......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 31.7.2014

I Finlands sydvästra havsområden förekommer det fortfarande rikligt med ansamlingar av blågrönalger. I insjöarna är mängden alger däremot normal för årstiden. I sjöarna har några rikliga blomningar ob......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 29.7.2014

Omfattande blomningar av blågrönalger förekommer fortfarande i södra Skärgårdshavet, norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra Finska viken. Enligt satellitbilderna har det funnits blågrönal......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Pressmeddelande | Publicerad: 24.7.2014

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger. Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra de......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2014

Ovanligt stora ytansamlingar av blågrönalger har bildats under helgen i västra Finska viken, Skärgårdshavet och i den nordöstra delen av Egentliga Östersjön. Flak av blågrönalger, som observerats av g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 17.7.2014

Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna sedan förra veckan. Algobservationerna är färre än genomsnittet för denna tid på året, fastän några enstaka rikliga blomningar har observerats. Rik......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa Sista