Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 23.6.2016

Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.6.2016: Ökade mängder blågrönalger runt midsommaren
Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 16.6.2016

Inga blomningar av blågrönalger har observerats. Små mängder blågrönalger har observerats på tolv observationsplatser i insjöarna. Inga algblomningar har ännu observerats i havsområdena....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.6.2016: Blågrönalgsituationen normal för början av sommaren
Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Pressmeddelande | Publicerad: 9.6.2016

Man har fortsättningsvis observerat väldigt lite blågrönalger. I insjöarna har det observerats lite blågrönalger på sex observationsplatser. Inga blomningar av blågrönalger har observerats i havsområd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.6.2016: Mängden blågrönalger fortfarande liten
Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Både i insjöarna och i havsområdena har man observerat endast väldigt lite blågrönalger. Man kan delta i uppföljningen av blågrönalger under som......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.6.2016: Blågrönalgsituationen är lugn i insjöarna och havsområdena
Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Pressmeddelande | Publicerad: 2.6.2016

Enligt en bedömning som Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger betydlig i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Forskning & utveckling > Vatten > Risken för algblomningar på Finlands havsområden sommaren 2016 ställvis betydlig
Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 3.9.2015

I början av sommaren var algläget lugnt tack vare det svala vädret. Blomningarna av blågröna alger blev rikligare i både havsområdena och insjöarna först i augusti. På öppet hav var sensommarens blomn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2015: Sensommaren förde med sig rikliga algblomningar i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 27.8.2015

På grund av den varma sensommaren har det i insjöarna förekommit fler blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten. Rikliga blomningar har förekommit i Södra och Mellersta Finlands insjöar. Ri......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 27.8.2015: Rikliga blomningar av blågrönalger i insjöarna och i de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 20.8.2015

Rikliga blomningar av blågrönalger har observerats i Finlands sydvästra havsområden samt södra och sydvästra kustområden. Mängden blågrönalger har fortsatt att öka i insjöarna, och mängden är större ä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 20.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, algmängden har ökat även i insjöarna
SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Pressmeddelande | Publicerad: 19.8.2015

Forskare vid Finlands miljöcentral observerade en lokal, riklig blomning av dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii i Föglö på Åland sista veckan. Förekomsten i Östersjön av dinoflagellaten som produc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Forskning & utveckling > Vatten > SYKE samlar in observationer av en alg som lyser
Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.8.2015

Det förekommer fortfarande rikligt med blågrönalger i Finlands havsområden. Omfattande ytanhopningar har observerats i Finska vikens västra del och i hela Östersjöns huvudbassäng. Mindre mängder blågr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 13.8.2015: Rikligt med blågrönalger i havsområdena, och algblomningarna har ökat även i insjöarna
Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 30.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten i jämförelse med genomsnittet för tidpunkten. Observationer av ytblomningar har gjorts i Bottenhavet, men det blåsiga vädret har för......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 30.7.2015: Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna och havsområdena
Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 23.7.2015

Mängden blågrönalger i insjöarna är fortfarande liten för tidpunkten. Endast ett fåtal observationer har gjorts i Finlands kustområden, men rätt mycket blågrönalger blandade med vattnet observerades i......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.7.2015: Fortfarande få observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Pressmeddelande | Publicerad: 16.7.2015

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i de öppna havsområdena söder om Åland och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I insjöarna har mängden blågrönalger har ökat något, men mäng......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.7.2015: Blomningarna av blågrönalger har ökat
Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 9.7.2015

Mängden blågrönalger har ökat i insjöarna, men är fortfarande liten för tidpunkten. I havsområdena har endast några observationer gjorts av blågrönalger utanför Raumo och Mariehamn samt i Skärgårdshav......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.7.2015: Endast några observationer av blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.7.2015

Blågrönalger har blivit aningen rikligare i insjöarna, men algmängden är fortsättningsvis något mindre än genomsnittet för början av juli. På havsområdena har en del blågrönalger observerats söder om ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.7.2015: Få blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Projekt | Publicerad: 3.7.2015

    Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och spatiala förän...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)
Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Pressmeddelande | Publicerad: 25.6.2015

Blågrönalgsblomningarna är fortfarande få i insjöarna. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett fåtal observationsplatser i insjöarna. På Finlands havsområden har inga blågrönalge......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.6.2015: Blågrönalgsblomningarna fortfarande få
Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Pressmeddelande | Publicerad: 18.6.2015

Inga blomningar av blågrönalger har ännu observerats i havsområdena. I insjöarna har man endast gjort några observationer av blågröna alger. Vattentemperaturerna är svalare än vanligt, vilket har lett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.6.2015: Blågrönalgläget lugnt under midsommarveckan
Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.6.2015

Blågrönalgsituationen är normal för början av sommaren. Endast ett fåtal mindre observationer av blågrönalger har gjorts i insjöarna. På havsområdena förekommer inga blomningar....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.6.2015: Mängden blågrönalger är liten
Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2015

Enligt prognosen av Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrum är risken för att anhopningar av blågrönalger ska bildas i Finlands havsområden i år avsevärd i hela västra Finska viken, i södra delen av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för blomning av blågrönalger i Finlands havsområden ställvis avsevärd

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista