Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Open jobs and vacancies

Open vacancies are listed below. If the list is empty, there are no open vacancies.

  • WEB-sovelluskehittäjä
    Sovelluskehittäjän tehtävänä on ympäristötietoihin liittyvien palveluiden ja tietojärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä SYKEn muiden sovelluskehitysasiantuntijoiden kanssa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskuksen Ympäristötietojärjestelmät -ryhmään. Toimipaikaksi voidaan sopia joko Helsinki tai Jyväskylä tehtävään valittavan toivomuksen mukaan.
  • Tutkimusjohtaja
    Tutkimusjohtaja vastaa Suomen ympäristökeskuksen tieteellisen toiminnan tasosta, eettisyydestä sekä tutkimustoiminnan vaikuttavuudesta. Hän huolehtii tutkimuksen ohjelmoinnista ja sen tuloksellisuuden arvioinnin järjestämisestä, tutkimustoiminnan kehittämisestä, mukaan lukien tutkimusprofessoreiden rekrytointi ja arvioiminen. Lisäksi hän edistää tutkimustoiminnan, seurantatoiminnan ja SYKEn muiden tehtävien synergioita ja vastaa erikseen nimettyjen strategisten kehityshankkeiden johtamisesta. Tutkimusjohtaja huolehtii yhdessä pääjohtajan kanssa laitoksen yhteydenpidosta muihin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusorganisaatioihin ja tiedeyhteisöihin. Lisäksi tutkimusjohtaja vastaa yhdessä pääjohtajan kanssa laitoksen tutkimus- ja innovaatiopoliittisesta linjasta ja yhteydenpidosta tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kannalta keskeisiin toimijoihin. Tutkimusjohtajan alaisuudessa toimivat Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma, Kestävän kaupungistumisen strateginen ohjelma ja Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma. Tutkimusjohtaja toimii SYKEn johtoryhmän jäsenenä sekä pääjohtajan sijaisena. Tutkimusjohtajan virka on sijoitettu johdon tukeen.
https://haku.valtiolle.fi/
Published 2013-07-05 at 14:16, updated 2013-07-05 at 16:14
Topic: