Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Open jobs and vacancies

Open vacancies are listed below. If the list is empty, there are no open vacancies.

  • Erikoistutkija
    Tehtävä on sijoitettu SYKEn laboratoriokeskuksen Ekotoksikologia ja riskinarviointi –ryhmään. Sijoituspaikaksi voidaan sopia joko Helsinki tai Jyväskylä tehtävään valittavan toivomuksen mukaan. Erikoistutkijan tehtävänä on kiertotalouden ympäristöturvallisuuden edistäminen ja uusien materiaalien elinkaarivaikutusten arviointi muun muassa ekotoksikologisin menetelmin. Erikoistutkija valmistelee T&K-rahoitushakemuksia ja johtaa projekteja. Lisäksi tehtävään sisältyy ekotoksisten mittaus- ja seurantamenetelmien kehittäminen (ml. in vitro –menetelmät), maaperän ja sedimenttien testaus ja riskinarviointi sekä siihen liittyvä työnohjaus. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen laatujärjestelmän ylläpitoon ja ryhmän toiminnan kehittämiseen.
  • Projektipäällikkö
    Projektipäällikön tehtäviin kuuluu ympäristötietoihin liittyvien palveluiden ja tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutusprojektien projektinhallinta sekä projektien rahoitukseen liittyvät tehtävät. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskuksen Ympäristötietojärjestelmät -ryhmään Helsinkiin.
https://haku.valtiolle.fi/
Published 2013-07-05 at 14:16, updated 2013-07-05 at 16:14
Topic: