Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lediga arbetsplatser

Annonserna om lediga arbetsplatser listas automatiskt. Om listan är tom, finns det för tillfället inga lediga arbetsplatser.

Du kan skicka in en öppen praktikansökan genom att fylla i formuläret "Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE".

 

 • Hydrologi
  Oletko kiinnostunut Suomen lumihavainnoista? Haemme hydrologia vakituiseen työsopimussuhteeseen hydrologisen seurannan asiantuntija- ja tutkimustehtäviin. Hydrologina vastaat kansallisen lumilinjaseurannan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä laadunvarmennuksesta ja tiedotuksesta. Tehtävässä vastaat myös lumilinjaseurantojen yhteydessä tehtävästä roudan syvyyden seurannasta ja sen laadunvarmennuksesta. Tehtävässä pääset kehittämään seurantaverkkoa ja -menetelmiä. Pääset osallistumaan myös muuhun hydrologisen seurannan hoitamiseen ja vesitilannetiedottamiseen. Osallistut alan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. SYKE vastaa kansallisesta hydrologisesta seurantaohjelmasta, joka perustuu hydrologisten ilmiöiden systemaattiseen mittaamiseen. Toiminnassa hyödynnetään keskeisesti mittausteknologioita ja tietojärjestelmiä. Hydrologisia tietoja käytetään laajasti vesivara- ja vesiensuojelutehtävissä, esim. hydrologisten ennusteiden tekemisessä. Toiminnassa korostuu tiivis yhteistyö ELY-keskusten kanssa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
 • Henkilöstöpäällikkö
  Oletko henkilöstöjohtamisen ammattilainen, tunnetko henkilöstöhallinnon prosessit ja valtion työnantajatoiminnan? Tarjolla on monipuolinen tehtävä ympäristöhallinnon tutkimuslaitoksessa. Kiinnostuitko? Henkilöstöpäällikkönä vastaat SYKEn henkilöstö- ja koulutuspalveluiden toiminnasta ja prosessien kehittämisestä myös kansainvälisestä näkökulmasta. Vastaat tehtävässä operatiivisista henkilöstöön liittyvistä päivittäisistä palveluista: virka- ja työehdot, virka- ja työsuhteisten palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, rekrytoinnin ja perehdyttämisen tukeminen, yhteistoiminta sekä johdon ja esihenkilöiden tuki. Vastuullasi on myös työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen sekä työterveys- ja palvelukeskusyhteistyö. Toteutat myös henkilöstösuunnittelua ja osaamisen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä kehittämispäällikön kanssa. SYKE on aktiviinen koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestäjä yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Henkilöstöpäällikkönä vastaat SYKEn tarjoamien koulutuspalveluiden tuottamisesta. Toimit työnantajavirkamiehenä ja lähiesihenkilönä omalle ryhmällesi. Olet työnantajan edustajana palkkaukseen ja yhteistoimintaan liittyvissä ryhmissä. Virka on sijoitettu hallintopalveluiden yksikköön, Helsingin toimipaikkaan. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Kehittämispäällikkö
  Onko hallinto ja sen kehittäminen erikoisosaamistasi? Onko strateginen suunnittelu vahvuutesi? Kehittämispäällikön tehtävämme on sinua varten. Kehittämispäällikkönä vastaat yhteistyössä johdon ja hallinnon asiantuntijoiden kanssa monipuolisista hallinnon kehittämistehtävistä. Tehtävät painottuvat strategisiin koko viraston henkilöstöä koskeviin kehittämistehtäviin myös kansainvälisestä näkökulmasta. Vastuullasi on esimerkiksi strategisen henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen kehittäminen, henkilöstöstrategia, henkilöstö- ja urapolkusuunnittelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö sekä työnantajakuvan jatkuva kehittäminen. Toimit tiiviissä yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Virka on sijoitettu hallintopalveluiden yksikköön Helsingin toimipaikkaan. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Erikoistutkija - biodiversiteettimallintaja
  Oletko kiinnostunut luonnonsuojelubiologisesta tutkimuksesta, etenkin siitä, miten biodiversiteetin esiintyminen ja runsaus vaihtelee alueellisesti ja ajallisesti ja miten biodiversiteetin vaihtelua voidaan mallintaa ja tehokkaasti suojella? Oletko valmis ottamaan vastuuta hankkeiden päätutkijana ja projektipäällikkönä? Haemme erikoistutkijaa (biodiversiteettimallintaja) monipuolisiin tutkimustehtäviin vakituiseen työsopimussuhteeseen. Tehtävänäsi on luonnon monimuotoisuuden tieteellinen tutkimus, etenkin lajien ja arvokkaiden eliöyhteisöjen esiintymisen ja määrän alueellinen ja ajallinen mittaaminen ja mallintaminen. Työsi tavoitteena on mallinnuksen kehittäminen suojelubiologisen suunnittelun tueksi, jotta voitaisiin tunnistaa biodiversiteetin säilyttämisen riskejä sekä keskeisiä suojelukohteita. Tehtäviisi kuuluu tiedon kerääminen, erilaisten tilastollisten ja spatiaalisten biodiversiteettimallien kehittäminen ja niiden soveltaminen skenaarioihin, painopisteenä maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi. Vaatimuksena on, että tunnet biodiversiteetin eri osa-alueet (esim. lajit, lajien ominaispiirteet (traits), eliöyhteisöt, elinympäristöjen rakenne ja ekologiset toiminnot) ja niiden tarkastelussa tarvittavat aineistot. Avoimien tutkimusaineistojen ja suurten aineistojen (big data) tuntemus ovat eduksi. Tehtävässäsi toimit yhteistyössä SYKEn ja muiden koti- ja ulkomaisten laitosten tutkimusryhmien kanssa ja kirjoitat tieteellisiä julkaisuja ja asiantuntijaraportteja. Edistät myös ulkopuolisen rahoituksen saamista ja johdat omia tutkimushankkeita ryhmämme kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Työnkuvaasi kuuluu myös mallinnuksen kehittäminen SYKEssä ja osana Suomen ekosysteemiobservatoriota (FEO). Lopullinen tehtävänkuva määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. SYKEssä tehtävän tutkimustyön keskeisiä tavoitteita on lisätä ymmärrystä ja tuottaa ratkaisuja, jotka nopeuttavat murrosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja rikastuttavat luonnon kirjoa. Tehtävään valittava erikoistutkija tulee toimimaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn biodiversiteettikeskukseen.
 • Hankepäällikkö – tietojärjestelmät (hakuaikaa jatkettu)
  Suomen ympäristökeskus SYKE tuottaa ja kokoaa laaja-alaisesti ympäristöön liittyvää tietoa sekä kehittää ja ylläpitää ympäristöön liittyviä tietovarantoja ja tietojärjestelmiä. SYKEn tietojärjestelmät tarjoavat tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja. SYKEn avoimet tietojärjestelmät ja -aineistot ovat käytettävissä SYKEn avointieto-palvelun kautta (www.syke.fi/avoindata). SYKE vastaa myös vesien- ja merenhoitoon liittyvän tiedon jalostamisesta ja jakelusta sekä EU-raportoinnista. Haemme hankepäällikköä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.8.2021 31.12.2023. Ympäristöministeriön hankkeessa kehitetään vesien- ja merenhoitoon liittyvää tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä. Hankepäällikkönä tehtävänäsi on johtaa hankkeen toteutusta tiiviissä yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa. Tehtäviisi kuuluvat myös hankkeen rahoituksen seuranta, hankintojen valmistelu ja toimittajaohjaus sekä sidosryhmäyhteistyö. Tarjoamme sinulle merkityksellistä ja mielenkiintoista työtä vesistöjemme tilan parantamisen parissa. Hankkeessa teet yhteistyötä ympäristöministeriön, SYKEn ja ELY-keskusten ympäristö- ja IT-asiantuntijoiden kanssa. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen, Helsingin toimipaikkaan Viikkiin, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Hydrologi / kehitysinsinööri - Vesiasioiden ja mallinnuslaskennan osaaja (hakuaikaa jatkettu)
  Haemme hydrologia / kehitysinsinööriä monipuolisiin hydrologisen mallintamisen ja tulvaennustamisen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.6.2021-30.4.2022. Tehtävässä vastaat SYKEn Vesistömallijärjestelmän (www.ymparisto.fi/vesistoennusteet) hydrologisen laskentajärjestelmän ja sen mallien suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Tehtävään kuuluu mallijärjestelmän käyttö erilaisissa arvioinneissa ja tutkimuksessa (mm. säännöstelyn kehittämishankkeet, ilmastonmuutoksen vaikutuksen arviointi) sekä tulvavaroitusjärjestelmän operatiiviseen toimintaan, tulvapäivystykseen ja tulvatilannekuvan ylläpitoon osallistuminen. Tehtävät täsmentyvät hakijan tietojen ja taitojen mukaan. Vesistömallijärjestelmällä ennustetaan ja seurataan reaaliajassa vesistöjen tulvia, vedenkorkeuksia ja virtaamia, lumen määrää, haihduntaa, maankosteutta, pohjavesivarastoja ja valuntaa. Tulva-, aluesadanta- ja lumikuormavaroitukset ovat järjestelmän tuotteita. Järjestelmällä lasketaan myös Suomen vesistöjen ja Itämeren ravinnekuormitusta. Vesistömalleja käytetään myös asiantuntija-arvioissa ja tutkimuksessa, mm. ilmastonmuutoksen vesistövaikutusten ja niihin sopeutumisen arvioinnissa. Käyttöjärjestelmäympäristönä on Linux. Yleisimmin käytettyjä ohjelmointikieliä ja tekniikoita ovat mm. Fortran, bash, Python ja HTML. Tehtävä on sijoitettu ensisijaisesti SYKEn vesikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan. SYKEllä on toimipaikat myös Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa, voit esittää toiveesi toimipaikkaan sijoittumisesta. Työskentelemme kaikissa toimipaikoissamme monitilaympäristössä.
 • Suunnittelija/erikoissuunnittelija - paikkatietojärjestelmät (hakuaikaa jatkettu)
  Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmäryhmämme vastaa ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmistä. Ryhmämme kehittämillä ja ylläpitämillä kaupallisiin (mm. Esri) ja avoimen lähdekoodin (OS) teknologioihin perustuvilla paikkatietojärjestelmillä on noin 200 päivittäistä käyttäjää. Kaukokartoitustoimintamme keskittyy ympäristön tilan seurantaan liittyvien, operatiivisten satelliittikuvapohjaisten sovellutusten kehittämiseen. Haemme paikkatietojärjestelmäasiantuntijaa paikkatietojärjestelmien ja karttakäyttöliittymien kehittämis- ja ylläpitotehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 10.5.2021-31.3.2022. Tehtävä on sijoitettu SYKEn tietokeskukseen, Helsingin toimipaikkaan Viikissä, missä työskentelemme monitilaympäristössä, mutta hakija voi myös esittää toiveensa paikkakunnasta. . Tarjoamme sinulle modernit ja toimivat työvälineet sekä mahdollisuuden kehittää osaamistasi yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.
 • Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE
  Suomen ympäristökeskus ottaa vuosittain yliopistoharjoittelijoita, hakemukset www.aarresaari.net -sivuston kautta. Avoimen harjoittelijapaikkahakemuksen voit jättää täällä. Täytä kaikki pyydetyt kohdat, jotta harjoittelupaikkahakemuksesi osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Publicerad 5.7.2013 kl. 13.37, uppdaterad 18.11.2020 kl. 12.46
Ämne: