Kodista ekokodiksi - työkaluja ja kokeiluja

Miten kotitaloudet saadaan vähentämään oman toimintansa ilmastovaikutuksia?

Tähän etsitään keinoja Ekokoti-hankkeessa. Kehitämme ja kokeilemme palveluita ja toimintamalleja, jotka motivoivat suomalaisia koteja ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastotyössä. Ekokoti-hankkeen tuloksena tarjolla on entistä parempia työkaluja kotien ympäristövaikutusten mittaamiseen ja seuraamiseen. Tuloksena on myös energiatehokkaan asumisen ja korjausrakentamisen koulutusta ja palveluita. Ekokoti-hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Ekokoti-hanke on yksi vuosina 2013–2014 toteutettava Kestävän kulutuksen ja tuotannon (KULTU) ohjelman kokeilu KULTU-ohjelma tavoittelee: 
    - Energiaviisasta ja mukavaa asumista.
    -  Laadukasta ruokaa, jota ei haaskata.
    - Sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista.

Ekokoti-hankkeessa tartutaan kokeilujen ja pilottien avulla erityisesti asumisen ja kodin energiankäytön haasteisiin sekä kestävän arjen valintoihin myös liikkumisessa ja ruoassa.

Tuotteet ja tekijät

Ilmastodieetti ja reseptejä arkeen, Suomen ympäristökeskus SYKE

SYKEn kehittää toimintamalleja lisätä kansalaisten tietoisuutta kodin ja arjen ilmastovaikutuksista. Kokeiluissa on työskennelty mm. kansalaisjärjestöjen, kuntien ympäristöneuvojien, yritysten sekä opettajien kanssa. Heidän kanssan on kokeiltu, kuinka he voivat Ekokoti-työkalujen kanssa lähestyä kansalaisia arjen ympäristökysymyksissä.

Työkaluja ja tuloksia:

Aiheeseen liittyy kirjoitus SYKEn Ratkaisuja-blogissa (2.6.2016): Pikadieetillä kaksi tonnia pois!

Taloyhtiöiden omaneuvojille hommia, Ekokumppanit Oy

Miten hillitä taloyhtiön energialaskua asumismukavuudesta tinkimättä? Kuinka taloyhtiön luottamushenkilöt, isännöitsijät ja asukkaat saadaan mukaan energiahallintaan? Ekokumppanit Oy työskenteli useiden taloyhtiöidenn kanssa ja koulutti 70 energieksperttiä. Taloyhtiöiden hallitusten jäsenten lisäksi pyrittiin kouluttamaan isännöintiä ja huoltoa. Kokeiluihin osallistuneissa taloyhtiöissä tarkkaillaan saavutettuja säästöjä toimenpiteiden jälkeen.

Työkaluja ja tuloksia:

Koulutusta ja uusia palvelutuotteita rakentamisen, kiinteistöjen korjausten ja kunnossapidon asiantuntijoille, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ekoleima Ay ja Ekokumppanit Oy

Kuinka alan ammattilaiset voivat vahvistaa osaamistaan ja asemaansa markkinoilla? Kokeiltua energiaremonttien suunnittelukoulutusta tarjotaan jatkossa osana Suomen ympäristöopisto SYKLIn koulutusohjelmaa. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista erityisesti kokonaisvaltaisissa kiinteistöjen ja asumisen energiatehokkuuskysymyksissä sekä tarjota heille mahdollisuus erottautua markkinoilla tarjoamalla puolueetonta tietoa pientaloasukkaiden ja taloyhtiöiden energiatehokkuuden tueksi.

Kuinka ammattilaiset voivat auttaa kun omakotiasujaa askarruttaa tiensä päähän tullut öljykattila tai kukkaroa kurittava energialasku? Millaista palvelutuotetta yritykset voisivat tarjota päätöksenteon avuksi? Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Ekoleima Ay toteuttivat yhdeksän yhteistyötahon kanssa kartoituksia pientaloissa, joissa on tarvetta energiaremontille mutta asukkaat toivovat puolueettoman asiantuntijan tukea ja neuvoa päätöksentekoon.

Työkaluja ja tuloksia:

Realiaikaista mittausta ja Ekotreinereitä, Valonia - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Kuinka kotitalouskohtainen mitattu kulutustieto auttaa ympäristöneuvontapalvelun räätälöinnissä? Voiko ympäristönäkökulman kytkeä mihin tahansa kodeille tarjottavaan palveluun? Valonia kokeilee Elomatic Oy:n kehittämän ESCdata-tiedonkeruujärjestelmän yhdistämistä ympäristöneuvontapalveluun. Järjestelmän avulla seurataan 20 varsinaissuomalaisen talouden energian- ja vedenkulutusta, liikkumista, jätteiden syntyä sekä ruoka- ja kulutustottumuksia. Ekotreinerit antavat jokaiselle taloudelle mittausten perusteella räätälöityä neuvontaa. Neuvonnan avulla kotitaloudet pienentävät ympäristövaikutuksiaan. Lisäksi Valonia selvittää yhdessä palvelualan yritysten kanssa, kuinka ympäristönäkökulma toisi lisäarvoa palvelutuotteisiin. Tuloksia saadaan syksyllä 2014.

Työkaluja ja tuloksia:

Lisätietoja

Marja Salo, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Emilia Olkanen, Ekokumppanit, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Martina Uotinen, Valonia, etunimi.sukunimi@valonia.fi
Nina Teirasvuo, SYKLI, etunimi.sukunimi@sykli.fi
Raimo Lilja, Ekoleima, etunimi.sukunimi@ekoleima.fi

Julkaistu 25.6.2014 klo 13.15, päivitetty 21.3.2023 klo 14.33
Kohderyhmä: