Jump to content

Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Minna Pekkonen

Minna Pekkonen henkilökuva
 

Minna Pekkonen

Coordinator

Biodiversity centre, Functions of Ecosystems Unit

PhD, ecology and evolutionary biology, University of Helsinki

E-mail: firstname.lastname@syke.fi

Phone: 0295 251 779

Finnish Environment Institute SYKE

Address: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Twitter

 

Current main projects

  • Leader of interaction in Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (IBC-Carbon
  • Coordinator at Decision support for ecologically based planning (MetZo III)

In addition: 

  • Communication, stakeholder interaction, in Finnish Ecosystem Observatory (FEO
  • Research and development related to ecological compensations (several projects, see f.ex. InnoForESt and The Habitat Bank.

Expertise

  • Ecological compensation
  • Interaction with stakeholders
  • Science communication and popularization

Publications

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Belinskij, A., Koljonen, S., Mykrä, H., Kostamo, K. & Ahlroth, P. 2020. Tietotaso ja kokemukset ekologisesta kompensaatiosta Suomessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:20.

Pekkonen, M., Koljonen, S., Raunio, A., Kostamo, K. & Soimakallio, S. 2019. Ecological compensations are worth taking into use. SYKE Policy Brief 20.11.2019. 

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Pöyry, J. & Ahlroth, P. 2019. Ekosysteemihotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2019.

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Governing biodiversity offsetting: An institutional analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Raunio, A., Anttila, S., Pekkonen, M. & Ojala, O. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa. Suomen ympäristö 4/2018. Available also in English: Raunio et al. 2019: Suitability of habitat types for biodiversity offsetting in Finland. Publications of the Ministry of Environment 9/2019.

Kostamo, K., Pekkonen, M., Ahlroth, P., Heikkinen, R., Kallasvuo, M., Kuningas, S., Laamanen, L., Lappalainen, A. & Veneranta, L. 2018. Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2018.

Pekkonen, M. 2013. Interplay of ecology and evolution under changing environmental conditions: Evolution experiments with heterotrophic bacteria. Artikkeliväitöskirja, Unigrafia oy, Helsinki. 105 s.

Sørensen, J.G., Pekkonen, M., Lindgren, B., Loeschcke, V., Laurila, A. & Merilä, J. 2009. Complex patterns of geographic variation in heat tolerance and Hsp70 expression levels in the common frog Rana temporaria. Journal of Thermal Biology 34, 49–54.

Piha, H., Pekkonen, M. & Merilä, J. 2006. Morphological abnormalities in amphibians in agricultural habitats: a case study of the common frog Rana temporaria. Copeia 4, 810–817.

Science communication

Published 2021-02-01 at 17:04, updated 2021-02-02 at 9:12

Target group: