Jump to content

Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Saija Kuusela

Saija Kuusela

Leave of absence 1.8.2019-30.8.2020
Project manager
Biodiversity Centre

PhD (Ecology and evolutionary biology)

Email: firstname.surname@ymparisto.fi
Telephone: 0295 251 647

Finnish Environment Centre, Biodiversity Centre / Ecosystem services
Address: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Finland

@ Google Scholar, Twitter

 

Current position

Expertise

  • Protection of forest biodiversity
  • Nature management, biodiversity-friendly forestry and habitat restoration
  • Participatory research, cooperation with stakeholders
  • Science communication

Background

I have worked in the Finnish Environment Institute since fall 2011. Before coming to SYKE, I worked as a postdoc researcher in the research team of professor Atte Moilanen (University of Helsinki). With the help of Zonation software I identified suitable forest areas for Capercaillie lekking sites. The results have been useful in mapping lekking sites by the Metsähallitus Parks & Wildlife. I defended my thesis in 2010 with a title “Effects of large-scale human land use on Capercaillie (Tetrao urogallus) populations in Finland”. My current expertise lies in forest biodiversity and includes communications and stakeholder co-operation.

Other activities

Publications

Kirjan kansi

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Governing biodiversity offsetting: An institutional analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Virkkala, R., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2019: Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing Northern European climate. In: Leal Filho W., Barbir J., Preziosi R. (eds) Handbook of Climate Change and Biodiversity, p. 377-390. Climate Change Management. Springer, Cham.

Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Kuusela, S., Pöyry, J., Heikkinen, R.K. & Leikola, N. 2018: Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 266: 271–279.

Kuusela, S., Anttila, S., Halme, P. & Juslén, A. 2017: Tutkimus tehostaa suojelutoimia: yhteenveto Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman vaikuttavuudesta. Metsätieteen aikakauskirja, Tieteen tori, artikkeli id 6987. (In Finnish)

Hallanaro, E.-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (toim.) 2016: Metsän salainen elämä. Gaudeamus Oy. 395 s. (Nature book oh the year 2016, in Finnish).

Juslén, A., Pykälä, J., Kuusela, S., Kaila, L., Kullberg, J., Mattila, J., Muona, J., Saari, S. & Cardoso, P. 2016: Application of the Red List Index as an indicator of habitat change. Biodiversity and Conservation 25: 569–585.

Korhonen, K.T., Auvinen, A.-P., Kuusela, S., Punttila, P., Salminen, O., Siitonen, J., Ahlroth, P., Jäppinen, J.-P. & Kolström, T. 2016 (toim.): Biotalousskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 36 s. (In Finnish)

Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E., Päivinen J., Moilanen A. 2016: Framework for assessing and reversing ecosystem degradation – Report of the Finnish restoration prioritization working group on the options and costs of meeting the Aichi biodiversity target of restoring at least 15 percent of degraded ecosystems in Finland. Reports Of The Ministry Of The Environment 15en | 2016. 65 s.

Kuusela, S. 2016: Metsä, suo vai kivikko? Suomen pysyvintä luontoa etsimässä. 23.9.2016. #Muutos-verkkolehti. (in Finnish)

Halme, P., Kuusela, S. & Juslén, A. 2015: Why taxonomists and ecologists are not, but should be, carpooling? Biodiversity and Conservation 24: 1831–1836.

Kuusela, S., Rantala, M. & Paloniemi, R. 2014: METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Metsätieteen aikakauskirja 2/2014: 101–109. (In Finnish)

Juslén, A. & Sirkiä, S. 2013: The unknown northern green: evaluation of a national forest biodiversity research program. Biodiversity and Conservation 22: 811–823.

Sirkiä, S., Lehtomäki, J., Lindén, H., Tomppo, E. & Moilanen, A. 2012: Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland. Wildlife Biology 18: 337–353.

Sirkiä, S., Lindén, A., Helle, P., Nikula, A., Knape, J. & Lindén H. 2010: Are the declining trends in forest grouse populations due to changes in the forest age structure? A case study of Capercaillie in Finland. Biological Conservation 143: 1540–1548.

Sirkiä, S., Pellikka, J. & Lindén, H. 2010: Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use. European Journal of Wildlife Research 56: 249–260.

Published 2017-05-08 at 16:24, updated 2019-07-15 at 15:37

Target group: