Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ekosysteemitilinpito, mikromuovit ja sinilevätilanne tarkasteluun uusissa EU-hankkeissa

Uutinen 15.4.2021 klo 9.30
EU-hankkeet Koponen Huskainen Selonen
Sampsa Koponen, Pekka Hurskainen ja Salla Selonen. © Luukas Myller, Riku Lumiaro, Timo Vänni.

Suomen ympäristökeskus SYKEssä on tänä vuonna käynnistymässä yli kymmenen kansainvälistä hanketta. Hankkeissa pureudutaan muun muassa ekosysteemitilinpidon indikaattoreihin, maatalouden mikromuoveihin ja sinilevätilanteen kartoittamiseen satelliittihavaintojen avulla. Hankkeet kuvastavat hyvin SYKEn laaja-alaista tutkimuskenttää, jolla asiantuntijat etsivät ratkaisuja moninaisiin ympäristöongelmiin.

Uusista hankkeista kuusi alkaa Horisontti 2020:n rahoituksella, minkä lisäksi SYKEn laboratorio osallistuu kolmeen hankkeeseen, jotka rahoitetaan eurooppalaisen metrologian tutkimus- ja innovointiohjelman EMPIRin avulla. SYKEllä on vetovastuu ENVECOPACK-hankkeessa, joka on saanut jo neljäntenä vuotena peräkkäin rahoituksen EU:n tilastotoimisto EUROSTATin Grants -kilpailusta.

Ekosysteemitilinpidon avulla kohti kestävää yhteiskuntaa

SYKEn ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) menestyksekäs tutkimusyhteistyö ympäristö- ja ekosysteemitilinpidon kehittämisessä jatkuu kaksivuotisella ENVECOPACK-hankkeella.

Ekosysteemitilinpito laajentaa perinteistä kansantalouden tilinpidon järjestelmää ottamalla kokonaisvaltaisesti huomioon luonnon tuottamien ekosysteemipalveluiden tuomat hyödyt ihmisten hyvinvoinnille sekä tuomalla paremmin näkyväksi taloudellisen toiminnan ja ekosysteemien välisen riippuvuussuhteen.

Tutkija Pekka Hurskaisen vetämässä konsortiossa tullaan pilotoimaan tilinpitoindikaattoreita meri-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeille sekä pakkausmateriaaleille.

”Olemme innostuneita siitä, että saamme olla mukana kehittämässä aivan uudenlaisia ympäristö- ja ekosysteemitilinpidon menetelmiä, jotka toivottavasti tuovat ratkaisuja pieniin mutta tärkeisiin palasiin kohti kestävämpää yhteiskuntaa”, Hurskainen sanoo. ”Tämä on entistä ajankohtaisempaa juuri nyt, kun ekosysteemitilinpito on tulossa pakolliseksi velvoitteeksi jokaiselle EU:n jäsenvaltiolle”, hän jatkaa.

PAPILLONS-hankkeessa tarkastellaan maatalousmaiden mikromuoveja

Keväällä käynnistyvässä PAPILLONS-hankkeessa selvitetään maatalousmuoveista vapautuvien mikro- ja nanomuovien sekä muovien sisältämien kemikaalien kulkeutumista ja vaikutuksia. Hanketta johtaa Norjan vesitutkimuksen instituutti NIVA.

Hankkeessa tarkastellaan maataloudessa käytettävien muovien vaikutuksia maaperään ja ekosysteemipalveluihin. Mikromuovien esiintymistä maatalousmaissa kartoitetaan kattavasti eri puolilla Eurooppaa. Mikromuovien muodostumista ja niiden kulkeutumista sekä maaperässä että maaperästä eliöihin ja vesiympäristöön tutkitaan kokeellisesti. PAPILLONS-hanke tuottaa tietoa päättäjille, maanviljelijöille, teollisuudelle ja yhteisöille kestävämmän maatalouden turvaamiseksi.

Nelivuotisen hankkeen SYKEn osuutta koordinoi erikoistutkija Salla Selonen. SYKE koordinoi hankkeessa ekologisiin vaikutuksiin perehtyvää työpakettia ja osallistuu lisäksi kahteen muuhun keskeiseen työpakettiin.

”SYKEssä on viime aikoina kehitetty maaperän mikromuovihiukkasten tutkimusta ja olemme juuri saaneet uuden kuvantavan FTIR-laitteiston, jota voimme tulevaisuudessa hyödyntää tähän tarkoitukseen. PAPILLONS-hankkeessa tulemme myös harmonisoimaan menetelmiä eri mikromuovilaboratorioiden kesken,” Selonen sanoo. ”Olen erityisen innostunut siitä, että saan toimia laajassa kansainvälisessä yhteisössä kiinnostavan aiheen parissa”, Selonen jatkaa.

WQeMS-hankkeessa seurataan sinilevätilannetta satelliittihavaintojen avulla

EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman WQeMS-hankkeen päätavoite on luoda palvelu, jolla käyttövesipuhdistamot sekä ympäristöviranomaiset voivat seurata raakaveden lähteenä toimivan järven tilaa satelliittihavaintojen ja muiden mittausten avulla. Hanketta koordinoi kreikkalainen CERTH-tutkimuslaitos. Partnereita hankkeessa on yhteensä 11 ympäri Eurooppaa.

SYKEssä hanketta johtaa tietokeskuksen ryhmäpäällikkö Sampsa Koponen, ja lisäksi mukana on meri- ja vesiaiheisiin keskittyneitä tutkijoita.

”SYKE on kehittänyt vesistöjen satelliittihavaintomenetelmiä jo noin 25 vuotta ja tarjoaa kattavaa tietoa avoimen TARKKA-palvelun sekä ympäristöhallinnon ammattilaisille suunnatun STATUS-palvelun kautta. Tämän hankkeen avulla pääsemme parantamaan palveluamme erityisesti sisävesien sinileväkukintojen seurannan osalta”, Koponen kertoo.

Suomessa pilottijärvenä toimii Pien-Saimaa, jota Lappeenrannan kaupunki käyttää juomavesilähteenä. Pien-Saimaalla esiintyy sinileväkukintoja, jotka voivat heikentää raakaveden laatua. Lisäksi hankkeen tavoitteena on seurata maatalouden ja teollisuuden sekä lisäveden juoksutuksen vaikutuksia järven tilaan pidemmällä aikavälillä.

SYKEssä alkavia uusia EU-hankketa

 • CRiceS: Climate Relevant interactions and feedbacks: the key role of Sea Ice and Snow in the polar and global climate system
 • Eiffel: Revealing the role of GEOSS as the default digital portal for building climate change adaptation & mitigation applications
 • MINKE: Metrology for Integrated Marine Management and Knowledge-Transfer Network
 • PAPILLONS: Plastic in Agricultural Production: Impacts, Life-cycle and LONg-term Sustainability
 • WQeMS: Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring Service
 • COMPLETE PLUS: Practical implementation of the COMPLETE project outputs and tools
 • ENVECOPACK: Developing pilot accounts for marine, freshwater and urban ecosystems and packaging materials
 • SApHTIES: Metrology for standardised seawater pHT measurements in support of international and European climate strategies
 • POLMO: Support for a European Metrology Network on pollution monitoring
 • MetrocycleEU: Metrology for the recycling of Technology Critical Elements to support Europe’s circular economy agenda
 • HELCOM BLUES: HELCOM Biodiversity, Litter, Underwater noise and Effective regional measures for the Baltic Sea
 • ETC-ICM West Balkans: Strengthening the participation of the Western Balkans in the work of the European Environment Agency 2020-2021 Actions for Water and Foresight assessments

Lisätietoja


Kohderyhmä: