Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

FT Riikka Paloniemi arvovaltaiseen kansainväliseen biodiversiteettitehtävään

Uutinen 2.5.2019 klo 9.16
Riikka Paloniemi
Riikka Paloniemi. Kuva: Matti Lindholm.

Ympäristöpolitiikan dosentti, FT Riikka Paloniemi on valittu jäseneksi merkittävään kansainväliseen asiantuntijaryhmään, jonka tehtävänä on tukea biodiversiteetin turvaamisen valtavirtaistamista osana YK:n biodiversiteettisopimusta. Asiantuntijaryhmään valittiin yhteensä 30 asiantuntijaa ympäri maailmaa.

Biodiversiteetin valtavirtaistaminen on yksi keskeisistä tavoista edistää kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen tavoitteita. Vaikka sitä on jo hyödynnetty päätöksenteossa ja toiminnassa monilla keskeisillä aloilla, tarvitaan pitkän aikavälin strategista lähestymistapaa, jolla valtavirtaistamista voidaan tehostaa ja jolla helpottaa eri toimialojen välistä koordinointia. Tässä kansainvälisellä asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli.

Tavoite biodiversiteetin valtavirtaistamisesta on erittäin ajankohtainen. Monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu, ellei ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta parane ja pyrkimys sen turvaamiseen muutu osaksi kaikkea ihmistoimintaa.

”Ymmärryksen lisäämiseksi meidän tulisi esimerkiksi puhua luonnon terveyshyödyistä, pölyttäjistä ja muista ekosysteemipalveluista sekä luontopohjaisista ratkaisuista yhteiskunnallisiin ongelmiin” sanoo Riikka Paloniemi. ”Tarvitsemme monimuotoisuutta voidaksemme hyvin ja toivon, että laajasta asiantuntemuksestamme on hyötyä monimuotoisuuden turvaamisessa.”

Riikka Paloniemi työskentelee päätoimisesti Suomen ympäristökeskus SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksessa, jossa hän johtaa käyttäytymisen muutos -ryhmää.

”Monitieteinen ryhmämme tutkii yksilöiden ja ryhmien käyttäytymistä, sen kestävyyttä sekä kestävän käyttäytymisen edellytyksiä ja rajoitteita. Olemme kiinnostuneita muun muassa ympäristöoikeudenmukaisuudesta ja -vastuusta, kestävästä kulutuksesta ja terveellisistä elämäntavoista sekä päätöksenteon mahdollisuuksista edistää niitä”, Paloniemi sanoo.

Lisätietoja


Kohderyhmä: