Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Havaintoja-blogi - Marraskuu 2019
RSS

Sampo Soimakallio: Millä hakkuutasolla Suomi saavuttaa metsien vertailutason?

28.11.2019 klo 15.42 Sampo Soimakallio
EU:n jäsenmaat korjaavat parhaillaan EU:n komission suositusten perusteella metsien vertailutasoesityksiään vuosille 2021-2025. Komissio vahvistaa vertailutasot vuonna 2020. Vielä ei siis tiedetä, minkä suuruinen metsien vertailutaso tulee olemaan, eikä myöskään sitä, minkälaisella hakkuumäärällä siihen päästäisiin. Nielun tuleva kehitys riippuu voimakkaasti puuston kasvun ja kokonaispoistuman kehityksestä, kirjoittaa Sampo Soimakallio Havaintoja-blogissaan.