Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Itämeri-kurssilla otettiin varaslähtö lukuvuoteen

Uutinen 8.8.2017 klo 14.57

Rauman Lyseon lukion lukuvuosi 2017–18 alkaa torstaina 10.8.2016, mutta 35 lukiolaista otti varaslähdön lukuvuoteen jo alkuviikosta Itämeri-kurssilla. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on yksi lukion yhteistyökumppaneista kurssin järjestämisessä.

Pölläkarin leirikeskuksessa Raumalla järjestetyn kurssin aikana opiskelijat perehtyvät Itämeren tilaan ja oppivat ottamaan pohjaeläin- ja vesinäytteitä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään Itämeren ekosysteemille ominaiset piirteet, ottamaan näytteitä, tekemään mittauksia ja etsimään tietoa Itämeren tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Rauman_lyseon_lukion_Itämerikurssi_2017
Emma Javio (vas.) ja Patrick Holmberg seuraavat, kun Jesper Nurmi ottaa vesinäytettä Pölläkarin laiturilta. © Kuva: Juhani Kettunen

 

Suomen ympäristökeskuksen kouluyhteistyön taustalla on ympäristön seurantajärjestelmien uudistaminen. Tulevaisuudessa ympäristötiedon käytettävyys paranee, kun käytössä ovat tarkemmat ennusteet ja reaaliaikaiset havainnot satelliiteista ja automaattisten mittausasemien verkostoista. SYKEn tarkoitus on, että myös tavalliset kansalaiset osallistuvat entistä enemmän ympäristön seurantaan. Koululaisilla, opiskelijoilla ja oppilaitoksilla on tässä tärkeä rooli.

Kansalaistiede istuu hyvin nykyisiin perusasteen ja lukion opetussuunnitelmiin ja niissä mukana olevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa erilaisia ilmiöitä käsitellään laajoina kokonaisuuksina, ilman perinteisiä oppiainerajoja. Ympäristöseurannat ovat jo mukana monien koulujen opetusohjelmissa, ja järjestelmää laajentamalla luodaan kansalaistieteelle kestävä pohja.

Koulut saavat SYKEltä käyttöönsä viralliset ympäristöä koskevat ennusteet ja mittaustulokset. Koulut myös tuottavat virallisen seurannan käyttöön tietoa ja havaintoja, jotka ovat tarpeen automaattisten järjestelmien antamia mittaustuloksia kalibroitaessa ja varmennettaessa. Oppilaitosyhteistyön kautta ympäristöseurannan kehittämiseen tulee mukaan myös suuri ja hyvin koulutettu akateeminen voimavara – opettajat. Uudenlaisesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki.

Suomen ympäristökeskuksen lisäksi Rauman Lyseon lukion yhteistyökumppaneita kurssilla ovat Turun yliopiston Lounais-Suomen Luma-keskus, Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. ja Rauman kaupunki.


Kohderyhmä: