Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu on käynnissä

Uutinen 9.10.2020 klo 12.00

Tänä syksynä on käynnistynyt kansallisen pölyttäjästrategian valmistelu. Ympäristöministeriön vetämää työtä tehdään laajassa työryhmässä, jossa on edustettuna yhteensä 16 pölyttäjien suojelun kannalta keskeistä toimijaa.

Strategian taustalla on laajalti tunnistettu huoli pölyttäjien tilasta niin meillä kuin muuallakin. Näkyvin osoitus tästä oli vuonna 2016 julkaistu Kansainvälisen luontopaneelin globaali raportti pölyttäjien ja pölytyksen tilasta. Havaintoja pölyttäjien määrän vähenemisestä on runsaasti, joten päättäväisille toimille on tarvetta.

Mantukimlainen
Mantukimalainen on yksi maamme tärkeimmistä pölyttäjistä. Kuva Mikko Kuussaari.

Työryhmän tavoitteena on määritellä pölyttäjien suojelulle tavoitteet, joihin kaikki eri tahot voivat sitoutua, sekä laatia niiden saavuttamista tukeva toimenpideohjelma. Valmistelutyön aikana tullaan kuulemaan sekä asiantuntijoiden, eturyhmien että kansalaisten toiveita ja odotuksia siitä, millaiset keinot ovat pölyttäjien suojelussa sekä vaikuttavia että hyväksyttäviä. Tämä kuuleminen tapahtuu alkuvuodesta 2021, kun strategia ja toimenpideohjelma on saatu pääpiirteissään laadittua. Palautteen pohjalta niihin tehdään tarkennuksia siten, että työ valmistuu syyskuussa 2021.

Linkit

Lisätietoja

  • Työryhmän puheenjohtaja: ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, etunimi.o.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250 094
  • Varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 040-721 7161
  • Työryhmän sihteerit: tutkija Janne Heliölä, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400-0148 654
  • Erikoistutkija Sari Himanen, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 0295 326 132

 


 


Kohderyhmä: