Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Koillismaata ja koko Suomea voitaisiin markkinoida näkyvämmin pohjaveden avulla

Tiedote 28.6.2019 klo 9.00
Kylmäperän lähteikkö Taivalkoskella on yksi Koillismaan suurimmista lähteistä.
Taivalkoskella sijaitseva Kylmäperän lähteikkö on Suomen toiseksi suurin. © Hanna Hentilä

Pohjavettä kannattaa hyödyntää vahvemmin osana luontomatkailua ja alueen imagoa Koillismaalla ja koko Suomessa, suositellaan juuri päättyneessä hankkeessa. Suomen pohjavedestä hyödynnetään noin 12 % ja Koillismaalla keskimäärin vain 5 %. Koko maan pohjavesivarat ovat runsaat ja kemialliselta laadultaan hyvässä tilassa verrattuna esimerkiksi Etelä-Eurooppaan.

Hankkeessa tuotettiin kehittämissuunnitelma Koillismaan pohjavesivarojen kestävän käytön lisäämiseksi (pdf). Paikallisille yrityksille tehtiin lisäksi ehdotus pohjaveden hyödyntämisestä osana liiketoimintaa (pdf). Matkailijoita varten suunniteltiin esite (pdf), jonka avulla alueen hotellit, ravintolat ja muut yritykset voivat markkinoida alueen juomaveden laatua.

Luonto- ja elämysmatkailun kasvava trendi tukee pohjaveden intensiivisempää hyödyntämistä matkailussa. Koillismaa kehittää alueensa matkailua ja imagoa laadukkaiden pinta- ja pohjavesien ympärille, mitä pyritään edistämään myös uuden vesistöohjelman avulla.

”Koillismaa voisi olla tulevaisuudessa puhtaan luonnon lisäksi erityisesti laadukkaasta pohjavedestään tunnettu alue, jossa matkailijat saavat nauttia puhdasta pohjavettä luonnossa liikkumisen lomassa. Kuusamossa vesipisteitä on jo markkinoitu näyttävämmin matkailijoille,” kertoo projektipäällikkö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Puhdas juomavesi ei ole itsestäänselvyys, ja sellaisenaan juotavaa pohjavettä voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena. Tulevaisuudessa vedentarve kasvaa ja maailman vesivarannot ehtyvät monin paikoin. Pohjavedenotto yhä syvemmältä ei ole kestävää.

Pohjavettä tulisi hyödyntää Suomessa laajemmin osana luontomatkailua ja maabrändiä. Esimerkiksi Business Finland ja Visit Finland pyrkivät mainostamaan Suomea puhtaan juomaveden maana. Lisää työtä silti tarvitaan maabrändin vahvistamiseksi.

Harjusta purkautuvaa lähdevettä otetaan kanisteriin. Kuva: Sanna Vienonen
Harjusta purkautuvaa lähdevettä otetaan talteen. Kuva: Sanna Vienonen

Matkailijoille on tärkeä korostaa, että Suomessa on hyvälaatuinen hanavesi, ja vettä voi juoda turvallisin mielin jokaisesta talousvesihanasta. Monessa kodissa juomavesi tulee sellaisenaan suoraan pohjavedestä, ja se on laadultaan parempaa kuin pullovesi.

POSIBILITI-hanke selvitti Koillismaan pohjavesivarojen hyödyntämistä

Suomen ympäristökeskus toteutti Kuusamossa ja Taivalkoskella vuosina 2017–2019 pohjavesivarojen monipuolisempaan, kestävään hyödyntämiseen tähtäävän POSIBILITI- hankkeen. Hanketta rahoitti EU:n aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta, SYKE ja Naturpolis Oy. Ohjausryhmään kuului Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Naturpolis Oy, Taivalkosken kunta, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta sekä Panimoliitto.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 738,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: