Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kokeiluhankkeilla kohti kestävää Eurooppaa

Uutinen 14.12.2016 klo 16.27
Tuulen mittausta
© Kaarina Kaminen

Suomi on vahvasti esillä Euroopan ympäristökeskuksen uudessa raportissa Sustainability transitions: Now for the long term. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hanke nostettiin yhdeksän parhaan esimerkin joukkoon Euroopassa. Globaalit ympäristöhaasteet, kuten ilmastonmuutos, edellyttävät merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Ruohonjuuritason kokeiluhankkeet ovat tärkeässä roolissa kestävien ratkaisujen kehittämisessä, raportissa todetaan.

”Kestävämmän yhteiskunnan pohjaksi tarvitaan tietoa, joka edellyttää monitieteistä yhteistyötä. Suomessa ja muissa EU:n jäsenmaissa tehdään paljon laadukasta tutkimusta sekä hankkeita, joista saatua kokemusta tulisi hyödyntää EU-tasolla tulevaisuudessa enemmänkin”, sanoo erikoissuunnittelija Elise Järvenpää Suomen ympäristökeskuksesta.

Jotta Euroopassa saavutettaisiin vuoteen 2050 asetetut ympäristötavoitteet, on muutoksia tehtävä etenkin ruokajärjestelmiin, energiantuotantoon, liikkumiseen ja rakennettuun ympäristöön.

Ympäristöinnovaatiot leviävät verkostoissa

Raportissa esitelty Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hanke vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin käytännön toimin. Verkostossa mukana olevissa kunnissa on vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä 7-67 % vuodesta 2008. Suurin vähennys on saatu aikaan energiantuotannossa ja rakennusten energiankulutuksessa. Samalla kuntiin on luotu uusia työpaikkoja, parannettu energia-omavaraisuutta ja yritykset ovat saaneet uusia asiakkaita. Kunnat jakavat hyviä käytäntöjä HINKU-verkoston kautta ympäri Suomen.

”Julkishallinnolla on monia mahdollisuuksia tukea paikallisten ja alueellisten kokeiluhankkeiden verkostoitumista ja tulosten jalkauttamista yhteiskunnassa. Kyse on ennakkoluulottomuudesta hakea uusia toimintamalleja”, sanoo HINKU-hankkeen valtakunnallinen vastuujohtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Muutoksiin tarvitaan myös kansalaisten aktiivista roolia käytännön hankkeissa. Esimerkiksi Ranskan Brestissä tekniikan ja taloustieteen opiskelijat kehittivät ruokahävikkiä vähentäviä innovaatioita. He rakensivat mobiilisovelluksen, jonka avulla kuluttajat saavat lähes reaaliaikaista tietoa siitä, missä liikkeissä on tarjolla lähellä viimeistä myyntipäivää olevia tuotteita. Sovelluksella on saavutettu merkittäviä hyötyjä. Kuluttajat säästivät vuosina 2012-2015  noin 1,2 miljoonaa euroa ja ruokajätettä vähennettiin 315 tonnia – 630 000 aterian verran.

Sustainability transitions: Now for the long term -raportissa esitellään useita käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen innovaatioista ympäri Eurooppaa. Ne käsittelevät muun muassa aurinkokäyttöistä lentokoneteknologiaa, kaupunkiviljelyä sekä kansainvälisiä hankintaketjuja. Raportti on tehty Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Eionet-verkoston (European Environment Information and Observation Network) yhteistyönä. Eionet-verkostoon kuuluu 1000 asiantuntijaa ja 350 organisaatiota ympäri Eurooppaa.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Elise Järvenpää, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Puh. 0295 251 236, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Puh. 040 7401 708, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: