Kunnat kiinnostuneita luonnon monimuotoisuutta vahvistavasta yhteistyöstä

Tiedote 15.1.2020 klo 9.00
Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan kunnilla on tarvetta yhteistyöverkostolle, joka tarjoaa tukea luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöhön ja luonnon kestävään käyttöön. Suomen ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton tekemän selvityksen tavoitteena oli kehittää yhdessä kuntien kanssa toimintamalli verkostolle.
 
Selvityksen perusteella kunnat hyötyisivät verkostosta, jonka kautta ne voisivat saada esimerkiksi neuvoja, jakaa tietoa hyväksi havaituista käytännöistä ja toteuttaa yhteisiä hankkeita. Monet selvityksessä mukana olleista kunnista toivoivat verkostolta myös mahdollisuutta sitoutua yhdessä sovittaviin tavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Maalaismaisemaa
Puolet suomalaisista liikkuu viikoittain lähiviheralueilla. Kuvat Riku Lumiaro.
 
Selvityksessä on esitetty kaksi vaihtoehtoista toimintamallia luonnon monimuotoisuutta tukevaa verkostomaista toimintaa varten.
 
Ympäristöministeriö käynnistää selvityksen pohjalta hankkeen verkoston aloittamiseksi yhteistyössä Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hanke käynnistetään kevään 2020 aikana.
 

Monissa kunnissa toimitaan jo luonnon monimuotoisuuden puolesta

Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen mukaan valtaosassa kunnista turvataan luonnon monimuotoisuutta erilaisilla toimilla jo nyt. Monimuotoista luontoa halutaan vaalia, koska sen koetaan lisäävän kunnan vetovoimaisuutta. Selvityksessä oli mukana niin pieniä kuin suuria kuntia eri puolilta Suomea.
 
”Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnilla on kykyä ja halua tehdä monipuolisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia toimia. Kunnat muun muassa torjuvat haitallisia vieraslajeja, toteuttavat suojeluhankkeita, kunnostavat vesistöjä, uudistavat metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjään sekä ottavat luonnon monimuotoisuuden huomioon maankäytön suunnittelussaan”, toteaa selvityshankkeen koordinaattori Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta.
 
”Kunnille on ollut heikosti tarjolla informaatio- ja resurssitukea ja kokemusten vaihdon foorumeja luonnonsuojelutoimiin. Ylipäätään tietoisuus kuntien monipuolisesta ja vaikuttavasta luontotyöstä on ollut vähäistä. On hienoa, että pääsimme ympäristöministeriön tuella selvittämään kuntien potentiaalia ja tarpeita”, iloitsee Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen
 
 

Lisätietoja

 
Erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö, p. 0295 250 176, miliza.malmelin@ym.fi
 
Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, p. 040 509 8654, riku.lumiaro@ymparisto.fi
 
Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Suomen Kuntaliitto, p. 040 824 4401, miira.riipinen@kuntaliitto.fi
 
Marjaniemen dyynit
Katettu luontopolku Marjaniemen dyyneillä Hailuodossa.
 

Kohderyhmä: