Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kuusi uudistusta parantaisivat monella paikkakunnalla asuvien sote-palveluita

Tiedote 4.3.2020 klo 9.40

Suomen ympäristökeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottavat

 

Kaupungistuminen, elämäntapamuutokset ja väestön ikääntyminen jakavat ihmisten elämää usealle paikkakunnalle. Terveydenhuoltoa ja julkisia palveluita tulisi kehittää niin, että ne tavoittavat nykyistä paremmin monella paikkakunnalla asuvat. Suomen ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen Monisote-tutkimushanke esittää kolmea kansallista ja kolmea alueellisen tason uudistusta, jotka parantaisivat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta oman kotipaikkakunnan ulkopuolella.

Hankkeessa selvitettiin monipaikkaisen asumisen vaikutuksia sote-palveluiden kysyntään ja palvelujen järjestämiseen maaseudulla. Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu yhdellä paikkakunnalla asuville. Kaupungistuminen on kasvattanut palveluiden käyttäjämääriä suurilla kaupunkiseuduilla ja vähentänyt maaseudulla. Monipaikkaisuus siirtää merkittävästi terveyspalveluiden kysyntää erityisesti Uudeltamaalta muihin maakuntiin.

Suomen suurin monipaikkaisten asukkaiden ryhmä ovat maaseudun vapaa-ajan asukkaat, joista 69 prosenttia asuu vakituisesti mökkikunnan ulkopuolella. Vapaa-ajan asukkaat käyttävät maaseutukunnissa sekä julkisia että yksityisiä terveyspalveluita. Vapaa-ajan asumisen vaikutukset näkyvät esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten päivystyskäyntien määrässä ja kausivaihtelussa. Suosituilla mökkipaikkakunnilla toisen sairaanhoitopiirin alueella vakituisesti asuvien käyntejä on noin 5-10 % kaikista päivystyskäynneistä.

Järviseutujen suosituilla kesämökki-alueilla on sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuvien päivystyskäyneissä kysyntäpiikki heinäkuussa. Lapissa ja Kainuussa päivystyksen käyttöä lisää taas talvimatkailu.

Toisen sairaanhoitopiirin alueella asuvien päivystyspotilaiden sairaalakohtaiset käynnit jakautuvat epätasaisesti koko vuodelle. Esimerkiksi Etelä-Savon (Mikkeli) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Savonlinna) keskussairaaloissa päivystyskäynnit keskittyvät voimakkaasti kesäkuukausille, kun taas Kainuun sairaanhoitopiirin (Kajaani) ja Lapin sairaanhoitopiirin (Rovaniemi) keskussairaalojen päivystystä käytetään etenkin kevättalvella.

Vapaa-ajan asukkaat halukkaita käyttämään kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluita

Hankkeen tutkija Kati Pitkänen SYKEstä kertoo, että vapaa-ajan asukkaat olisivat halukkaita käyttämään nykyistä enemmän kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluita, sekä etä- ja liikkuvia palveluita, mikä mahdollistaisi joustavamman oleskelun vapaa-ajan asunnolla.

- Palveluiden käyttöä kuitenkin rajoittavat erityisesti tiedon puute palveluista, suppeat aukioloajat ja huonot kulkuyhteydet. Monipaikkaisuuden huomioiminen palveluiden järjestämisessä on välttämätöntä, kun ihmisten elämä jakautuu yhä enemmän usealle paikkakunnalle. Monipaikkaisuuden huomioiminen tukee myös työvoiman liikkuvuutta ja palveluiden säilymistä pienissä kunnissa.

Etäterveyskeskus toisi valinnanvapautta

- Kolme alueellista ja kolme kansallista ratkaisua parantaisivat monipaikkaisten asukkaiden sote-palveluiden saatavuutta. Olisi tärkeää lisätä tietoa heidän oikeuksistaan sekä käytettävissä olevista palveluista. Julkisten palvelujen yhteiskäyttöä, kuten päivystyksen yhteistyömalleja, tulisi kehittää, ja laskutuskäytäntöjä kuntien ja organisaatioiden välillä yksinkertaistaa. Lisäksi palvelujen saavutettavuutta voisi kehittää tukemalla liikkuvien palvelujen palveluverkkoa, sanoo Kimmo Parhiala THL:sta.

Kansallisia ratkaisuja olisivat palvelujen digitalisointi, kuten kansallisen etäterveyskeskuksen kehittäminen. Etäterveyskeskus tuottaisi etäpalveluja, joita kansalaiset voisivat halutessaan valita. Kiireettömän hoitopaikan valinnan määräajan voisi lyhentää nykyisestä vuodesta esimerkiksi puoleen vuoteen, mikä mahdollistaisi esimerkiksi mökkikunnan terveysaseman käytön kausiluontoisesti. Kiireettömien palveluiden käyttöä voisi tukea myös kansallisella henkilökohtaisella hoitosuunnitelmalla, joilla palveluihin voidaan hakeutua jo nyt paikkariippumattomasti.

Kuusi alueellista ja kansallista ratkaisua

  • Paikallisen terveyskeskuksen palveluista viestitään alueen monipaikkaisille asukkaille kuten vapaa-ajan asukkaille ja kausityöntekijöille
  • Julkisten palvelujen yhteiskäyttöä, kuten päivystyksen yhteistyömalleja, kehitetään sekä laskutuskäytäntöjä kuntien ja organisaatioiden välillä yksinkertaistetaan
  • Kehitetään liikkuvien palvelujen palveluverkkoa
  • Kansallinen etäterveyskeskus käyttöön
  • Kiireettömän hoitopaikan valintamahdollisuus puolen vuoden välein nykyisen vuoden sijaan.
  • Henkilökohtaisten hoitosuunnitelmien tekoon kansalliset ohjeistukset

Monipaikkaisen asumisen vaikutuksia sote-palveluiden kysyntään ja palveluiden järjestämiseen maaseudulla tutkittiin juuri päättyneessä Suomen ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Monipaikkainen sote -tutkimushankkeessa. Hanketta on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Maaseutupolitiikan neuvosto.

Hankkeen tulokset:

Lisätietoa:

  • Hankkeen www-sivut: https://www.syke.fi/hankkeet/monisote
  • Erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 029 525 1101, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Yksikönpäällikkö Kimmo Parhiala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, p. 029 525 7844, etunimi.sukunimi@thl.fi

Kohderyhmä: