Leif Schulmanista SYKEn uusi pääjohtaja

Uutinen 19.11.2020 klo 13.59
Leif Schulman © Marika Turtiainen

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt FT Leif Schulmanin Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajaksi 1.1.2021-31.10.2025 väliseksi ajaksi. Schulman siirtyy uuteen tehtäväänsä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta, jonka johtajana hän on toiminut viimeiset kymmenen vuotta. SYKEssä 25 vuotta pääjohtajana toiminut Lea Kauppi jäi eläkkeelle tehtävästä marraskuun alussa.

Leif Schulmanin johdettavaksi tuleva SYKE on ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tuottaa julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon tutkittua tietoa ja siihen tukeutuvaa asiantuntemusta. SYKE toimii ratkaisulähtöisesti ja pyrkii rakentamaan kestävää yhteiskuntaa yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja toimijoiden kanssa. Henkilöstöä SYKEssä on noin 680 (600 htv).

”Otan pääjohtajan tehtävän vastaan nöyränä ja luottamuksesta kiitollisena. SYKE on äärimmäisen tärkeä päätöksentekoa tukevan tiedon tuottaja. On todella innostavaa päästä mukaan kehittämään sen toimintaa erityisesti nyt, kun luontokato on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteeseen. Tavoitteeni on auttaa ja tukea sykeläisiä etsimään ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen”, kiteyttää Leif Schulman tunnelmiaan uudesta tehtävästään.

Leif Schulman on taustaltaan biologi ja väitellyt 2000-luvun alussa Turun yliopistossa Amazonian kasvien lajiutumisesta ja suojelusta. Luomus kehittyi Schulmanin johtajakaudella moderniksi museoksi korkeatasoisine tutkimusyksiköineen Luomus-brändin pohjalta. Hänellä on ollut vuosien varrella useita kansallisia ja kansainvälisiä luottamus- ja asiantuntijatehtäviä. Schulmanin hanke- ja julkaisutoiminta on ollut myös laajaa.

”On hienoa saada ympäristötiedon tuotannon ja hyödyntämisen uudistajana meritoitunut ja omistautunut pääjohtaja luotsaamaan SYKE seuraavalle neljännesvuosisadalle. SYKE on juuri laaditun kansainvälisen arvionkin mukaan tärkeä monitieteinen kestävyyden edistäjä ja avainkumppani monille ympäristö- ja vastuullisuusasioita ajavalle taholle Suomessa. Leif Schulmanin johdolla meidän roolimme varmasti kirkastuu vielä entisestään”, sanoo SYKEn vt pääjohtaja Eeva Primmer.


Kohderyhmä: