Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Leväennuste: Sinileväkukintariski Suomen merialueilla paikoin huomattava

Tiedote 4.6.2015 klo 9.08

SYKEn merikeskuksen ennusteen mukaan sinilevälauttojen muodostumisriski Suomen merialueilla on tänä vuonna huomattava koko läntisellä Suomenlahdella, Saaristomeren eteläosissa ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa. Selkämeren eteläosassa ja itäisellä Suomenlahdella kukintariski on kohtalainen. Perämerellä, Selkämeren pohjoisosassa ja Suomenlahden itäisimmässä osassa riski on vähäinen. 

Sinileväennuste 2015
 

Suomenlahden ennuste viime vuotta huonompi  

Laajojen sinileväkukintojen todennäköisyys on erityisesti Suomenlahdella ja eteläisellä Selkämerellä viime vuotta suurempi. Tähän on syynä se, että pintakerroksen fosfaattifosforipitoisuus on kohonnut viime vuoden talvitilanteeseen verrattuna. Suomenlahdella viime vuoden aikana syvään veteen pääaltaasta virrannut ja pohjasta huonoissa happioloissa vapautunut fosfaatti on kuluneen talven myrskyjen seurauksena sekoittunut ylempiin vesikerroksiin. Ravinnetilanne mahdollistaa Suomenlahdelle tulevana kesänä viime kesää voimakkaammat sinileväkukinnat, jos sääolot ovat kukintojen syntymisen kannalta sopivat.

Viime talveen verrattuna fosforipitoisuus on noussut myös koko Ahvenanmerellä ja Selkämerellä. Syynä on fosforipitoisen veden virtaaminen Itämeren pääaltaalta Pohjanlahdelle. Itämeren pääaltaan fosforitaso on huomattavan korkea kuten aikaisempinakin vuosina.

Sinilevät saattavat muodostaa erilaisia myrkkyjä ja ihoa ärsyttäviä aineita, joten runsaisiin sinileväesiintymiin pitää aina suhtautua varoen. Sinileväkukintojen huippu Suomen merialueilla ajoittuu normaalisti heinäkuun lopulle ja elokuun alkuun. Kukinnat saattavat kuitenkin jatkua paikoin pitkälle syksyyn. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä.

Esiintymisriskin arvioinnin perusteet

Sinileväkukintojen esiintymisriski on arvioitu SYKEssä käytössä olevalla Itämeren ekosysteemimallilla. Mallin lähtötietoina käytetään edellisen talven seurantamatkoilla mitattuja ravinnepitoisuuksia. Koska tulevan kesän sääoloja on mahdoton ennustaa luotettavasti, sinileväkukintojen kehittymisen arviointi perustuu viiden eri vuoden virtaus-, tuuli- ja lämpötilaolosuhteisiin. Lisäksi otetaan huomioon ravinnepitoisuuksien kehittyminen kevään aikana.

Asiantuntija-arviossa otetaan lisäksi huomioon mallin epävarmuustekijät ja hyödynnetään kokemuksia aikaisempien vuosien arvioinneista ja havainnoista. Ennuste kuvaa parhaiten avomerialueiden kukintariskiä. Avomerellä muodostuneiden kukintojen kulkeutuminen lähelle rannikkoa riippuu suuresti kulloinkin vallitsevista tuuli- ja virtausoloista. Suomenlahden ja Selkämeren rannikkoalueilla ja Saaristomerellä sinileväkukintojen riski vaihtelee mm. paikallisten kuormituslähteiden, virtausten ja syvyyssuhteiden vuoksi.

Suolapulssi ei vielä vaikuta ennusteeseen

Vuodenvaihteessa Pohjanmereltä tullut suolapulssi oli talvella havaittavissa eteläisen Itämeren syvänteissä, Arkonan ja Bornholmin altailla, jossa pohjan läheisen veden suolaisuus lähentelee paikoin 25 promillea kun se vielä viime talvena oli noin 15 promillea tai vähemmän. Pohjanläheisen veden happitilanne on näissä syvänteissä suolapulssin tuoman hapekkaan veden myötä muuttunut hyväksi. Ruotsin meteorologisen ja hydrologisen tutkimuslaitoksen (SMHI) tulosten mukaan suolapulssi on kevään aikana saavuttanut Gotlannin syvänteen. Edetessään Itämeren pääaltaan syviin osiin se samalla työntää edeltään vanhan hapettoman ja ravinnerikkaan syväveden. Tämän vesimassan sekoittumisen mahdolliset vaikutukset levätilanteeseen tulevat näkymään Suomen merialueilla vasta ensi talven jälkeen.

Levätiedotus alkaa

SYKEn merikeskus tiedottaa Suomen avomerialueiden levätilanteesta tästä viikosta alkaen joka viikon torstai elokuun loppuun saakka, tarvittaessa useammin.

Kansainvälinen Maailman merien päivä 8.6.

Päivän teemana on tänä vuonna merien roskaantuminen ja sen vähentäminen maailman merissä. Suomen merentutkijat keskustelevat Itämeren roskaantumisesta, vieraslajeista ja vuodenvaihteessa Itämereen saapuneesta suolapulssista Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa klo 15.00-18.00 pidettävässä yleisötilaisuudessa.

Lisätietoja

Leväennuste
Johtava tutkija Harri Kuosa, SYKEn merikeskus, puh. 0295 251 106, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suomenlahden ja Itämeren tila
Erikoistutkija Mika Raateoja, SYKEn merikeskus, puh.0295 251 536, etunimi.sukunumi@ymparisto.fi
Erikoistutkija Seppo Knuuttila, SYKEn merikeskus, puh. 0295 251 286, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 


Kohderyhmä: