Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Luonnon terveyttä edistävä vaikutus kiinnostaa maailmalla – kansainvälinen konferenssi lokakuussa Helsingissä

Uutinen 21.8.2017 klo 15.10
Retkeilijä Pallastunturilla
Kuva Riku Lumiaro.

Suomen osaaminen luontoterveysvaikutusten tunnistamisessa on huomattu kansainvälisesti. Tästä kertoo se, että luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen terveyteen liittyvä kansainvälinen asiantuntijakokous järjestetään Helsingin Vuosaaressa 23.–25.10.2017.

Luonnon ja ihmisen terveyden suhde on viime aikoina ollut laajasti esillä eri puolilla maailmaa.
Luonnossa oleskelu ehkäisee tutkitusti monia sairauksia sekä nopeuttaa toipumista. Luonnossa liikkuminen alentaa verenpainetta ja virkistää ahdistunutta mieltä.

Lokakuussa järjestettävää työpajaa varten Suomeen on kutsuttu noin 60–70 terveys- ja ympäristöalan päättäjää ja asiantuntijaa Euroopasta ja Aasiasta. Työpajaan on kutsuttu myös kehitysmaiden sekä alkuperäiskansojen edustajia. Euroopan komissiosta odotetaan paikalle asiantuntijoita ympäristö- ja terveyspääosastosta.

Työpajan tavoite on vahvistaa biodiversiteetin ja terveyden parissa työskentelevien kansallisten virastojen ja laitosten yhteistyötä kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD) vuosille 2011–2020 laaditun strategisen suunnitelman sekä siihen liittyvien niin sanottujen Aichi-tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuksessa.

Kokouksessa käsitellään muun muassa biodiversiteettisopimuksen toteutuksen suhdetta ihmisen terveyteen ja parhaita käytäntöjä biodiversiteetti- ja terveysasioiden kytkemiseen osaksi niin kansainvälisiä kuin alueellisia luonnonsuojeluohjelmia sekä terveysalan strategioita.

The regional capacity-building workshop on biodiversity and human health for the Europe Region -työpajan järjestää kansainvälinen biodiversiteettisopimus yhdessä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa. Suomesta työpajan järjestämisessä ovat mukana ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä niiden alaiset asiantuntijalaitokset ja ulkoasiainministeriö. Ministeriöiden lisäksi kokousta tukee taloudellisesti Euroopan komissio. Teknistä apua tarjoaa European Centre for Environment and Health -laitos.

Tilaisuus on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Suomi100 logo sininen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 235, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 324, anni-riitta.virolainen-julkunen@stm.fi

Neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö, p. 0295 250 321, etunimi.sukunimi@ym.fi

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sivut


 


Kohderyhmä: