Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Metsään.fi-päivitys kertoo suojelun arvoisista metsistä

Tiedote 12.5.2017 klo 10.00

Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistiedote 12.5.2017

Varttunutta kangasmetsää
Metso-kohteeksi sopivaa kangasmetsää. Kuva Riku Lumiaro.


Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun on päivitetty uutta tietoa metsäkuvioiden mahdollisesta soveltuvuudesta metsiensuojelun METSO-ohjelmaan. Toiveena on, että päivitys innostaisi metsänomistajia tarjoamaan maitaan suojeluun.

METSO-merkintä on päivitetty Metsään.fi-palvelussa runsaalle 66 000 metsäkuviolle, joiden yhteispinta-ala on lähes 154 000 ha. Metsäanalyysitulosten perusteella nämä kuviot kuuluvat suojeluarvoiltaan yksityismetsien parhaimmistoon. METSO-merkintä on päivitetty myös noin 6 000 metsäkuviolle Metsäkeskuksen maasto- ja asiakastyössä.

METSO-kohteiksi soveltuvat alueet ovat analyysitulosten perusteella hyvin toisiinsa kytkeytyneitä monipuulajisia metsiä, joissa on runsaasti lahopuuta. Merkinnän saaneet metsäkuviot olisivat hyvä lisä olemassa olevaan suojeluverkostoon.

Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja voi hoitaa sähköisesti metsäasioitaan ja saada ajantasaista tietoa omista metsistään. Metsänomistajat pääsevät katsomaan päivitettyjä tietojaan kirjautumalla asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Metsäanalyysit antavat tietoa parhaista suojelukohteista

METSO-ohjelmassa suojelu on vapaaehtoista ja siitä maksetaan maanomistajalle korvaus. Vaikka ohjelman rahoitusta on jouduttu leikkaamaan, maksetaan suojelusta edelleen entisen käytännön mukaisesti. Rahoituksen väheneminen näkyy siinä, että ohjelmaan valitaan mukaan monimuotoisuusarvoiltaan edustavimmat luontokohteet.

Metsään.fi-palveluun päivitetyt tiedot METSO-suojeluun mahdollisesti soveltuvista kohteista on määritetty valtakunnallisilla metsäanalyyseillä. Arvioinnin apuna on käytetty Zonation-paikkatietojen analysointiohjelmistoa. Ohjelmisto arvottaa korkealle sellaisia metsiä, joissa erilaiset laatuominaisuudet täydentävät parhaiten toisiaan. Metsäanalyysien avulla viranomaiset voivat kohdistaa vähentyneet METSO-rahat suojelun kannalta parhaisiin kohteisiin.

Valtakunnallisissa metsäanalyyseissä on hyödynnetty Metsähallituksen ja yksityisten luonnonsuojelualueiden inventointitietoja, Metsäkeskuksen metsävaratietoja, valtakunnan metsien inventointiaineistoa sekä uhanalaisten lajien esiintymätietoja.

Analyyseissä käytettiin puusto- ja kasvupaikkatunnuksia, tietoja tehdyistä metsänhoitotoimenpiteistä, ojituksista ja uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymistä sekä tarkasteltiin metsien kytkeytyvyyttä samankaltaisiin metsiin, pysyviin suojelualueisiin ja metsälailla suojeltuihin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin.

Työ on tehty pääosin ympäristöministeriön rahoittamassa Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena -hankkeessa. Metsähallitus koordinoi hanketta, ja Suomen ympäristökeskus SYKE vastasi metsäanalyysien teosta.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori, erikoissuunnittelija Marja Hokkanen, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 0400 375 874,  marja.hokkanen@metsa.fi

Tutkija Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh.050 441 8980, ninni.mikkonen@ymparisto.fi

Luonnonhoidon johtava asiantuntija Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus, puh. 029 432 4706, matti.seppala@metsakeskus.fi

Metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen, Suomen metsäkeskus, puh. 029 432 5406,
veikko.iittainen@metsakeskus.fi

 


Kohderyhmä: