Miten turvata luonnon monimuotoisuus tiivistyvissä kaupungeissa?

Uutinen 20.10.2022 klo 7.51

Tiivistyvää kaupunkirakennetta pidetään yhtenä ratkaisuna hidastaa ilmastonmuutosta. Sen varjopuolena on kuitenkin paine kaavoittaa ja rakentaa kaupunkien viher- ja luontoalueille, jotka ovat erityisen tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Kaupunkipuro
Vihreä kaupunkipuro rakennetun ympäristön keskellä on tärkeä virkistymispaikka alueen asukkaille. Kuva Riku Lumiaro.

Suomen ympäristökeskuksen fasilitoiman Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa -haastekimpun tavoitteena on yhdessä kaupunkien kanssa etsiä ratkaisuja kasvun ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovittamiseen.

Haastekimpputyö on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa ja sen kumppanuusryhmään on lähtenyt mukaan yhdeksän erikokoista kaupunkia.

Ristiriitaiset tavoitteet edellyttävät yhteensovittamista

Haastekimpputyö panostaa poikkileikkaavien, kestävyysteemoja yhdistävien haasteiden ratkaisemiseen Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja erityisesti kaupunkiluontoon liittyviin haasteisiin, kuten luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttämiseen kasvavassa kaupungissa, viherrakenteen lisäämiseen tiivistyvässä kaupungissa, urbaanien viherratkaisujen hyväksyttävyyden lisäämiseen sekä mahdollisesti kaupunkivihreän hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin.

Hankkeessa tuotetut ratkaisut voivat mahdollisesti tukea kaupunkeja ja kuntia muun muassa EU:n Biodiversiteettistrategian edellyttämien viherryttämissuunnitelmien laatimisessa tai luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönotossa.

Yhteistyön tuloksena odotetaan syntyvän konkreettisia kehitystoimia, kokemusten jakamista, sekä kotimaista ja kansainvälistä verkottumista. Ratkaisut voivat perustua olemassa olevan tiedon kokoamiseen ja tarvittaessa uuden tiedon tuottamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään monistettavien ratkaisujen tuottamiseen.

Seuraa meitä Twitterissä @Kaupunkivihrea  #kaupunkivihreä  @Kestavakaupunki ja  #kestäväkaupunki

Lisätiedot

Johtaja Marko Tainio, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 029 525 2127, etunimi.sukunimi@syke.fi

Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 029 251 394, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Henna Malinen Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 029 525 1234, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutustu aiheeseen laajemmin

 

 


Kohderyhmä: