Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä

Tiedote 11.3.2019 klo 8.58

Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu tiedottavat

Lahna vedessä
 

Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatkailua, lannan hyödyntämistä ravinteena ja energiana sekä vesi- ja ympäristöosaamisen vaikuttavuutta. Näihin tuloksiin päädyttiin BlueAdapt-hankkeen sinisen liiketoiminnan murrosta käsitelleissä työpajoissa, joihin osallistui joukko paikallisia toimijoita ja asiantuntijoita. Tuloksia esitellään kaikille avoimessa seminaarissa Kuopiossa 12.3.

Merkittävimmät mahdollisuudet vesiin liittyvän, sinisen biotalouden kehittämiseen löytyivät ravinnekierrätyksestä ja vahvan vesiasiantuntemuksen hyödyntämisestä. Näistä löytyy tukeva perusta uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiselle. Esimerkiksi naudanlantaa voidaan uusilla teknologioilla prosessoida tehokkaasti. Tämä avaa mahdollisuuden käyttää lantaa siten, että samaan aikaan voidaan edistää vesiensuojelua, maatalouden materiaali- ja energiatehokkuutta sekä pienentää ruuantuotannon hiilijalanjälkeä ja lisätä omavaraisuusastetta.

Kalatalouden kehittämismahdollisuudet liittyvät ammattikalastuksen edellytysten turvaamiseen ja kalanjalostuksen tukemiseen. Kalanjalostuksen ongelmia ja esteitä purkamalla voidaan taata järvikalan saatavuus kuluttajille ja samalla edistää alihyödynnettyjen kalakantojen käyttämistä. Myös vesistömatkailu hyötyy ainutlaatuisen järviluonnon tarjoamista mahdollisuuksista, jos kestävyyden vaatimukset otetaan vakavasti ja toimijoiden verkostoitumista tuetaan määrätietoisesti.

Monet ratkaisumallit ovat myös monistettavissa muualle Suomeen. Pohjois-Savosta voi tulla koko Suomen kestävän sinisen biotalouden suunnannäyttäjä.

”Pohjois-Savon vesistöt eli siniset resurssit ovat alihyödynnetty voimavara. Lisäksi vesiensuojeluun tarvitaan uutta pontta. Esimerkiksi ruuantuotantoa on uudistettava niin, että liiketoiminta tukee vesiensuojelua ja tuottaa siitä lisäarvoa,” kommentoi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Helena Valve.

Pohjois-Savon sinistä biotaloutta tukevat toimenpidesuositukset

Hankkeessa syntyi lisäksi biotalouden kehittymistä tukevia toimenpidesuosituksia, jotka auttavat välittömästi käynnistämään kehitystä haluttuun suuntaan. Kalataloudessa tarvitaan osakaskuntien yhdistämistä tukevia kokeiluja ja neuvontaa sekä tukijärjestelmien päivittämistä. Lisäksi ehdotetaan esimerkiksi maakunnallisen vesipaneelin perustamista, viljelijöiden biokaasuyhteistyön tukemisen jatkamista sekä siirtymää, jonka seurauksena julkinen joukko- ja palveluliikenne muuttuu biokaasukäyttöiseksi.

Työpajoissa käytettiin ensimmäistä kertaa murrosareena-menetelmää

BlueAdapt-hankkeen Pohjois-Savoa koskevat tulokset perustuivat työpajasarjaan, jossa kokeiltiin murrosareena-menetelmää, jota ei ole aikaisemmin käytetty alueellisten kysymysten tarkasteluun. Menetelmässä tuotetaan yhteisesti tunnistettuihin tavoitteisiin johtavia muutospolkuja ja jäsennetään niihin liittyviä vastuusuhteita.

Tervetuloa seminaariin 12.3.2019 klo 14–16.30

BlueAdapt-hankkeen seminaari "Kohti sinisen biotalouden murrosta Pohjois-Savossa" on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuudessa esitellään Pohjois-Savon työpajatyöskentelyn keskeiset tulokset sekä keskustellaan ehdotusten toteutuksesta.

BlueAdapt-hanke

Pohjois-Savon työpajasarja toteutettiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa 3-vuotista (2018 - 2020) BlueAdapt-hanketta. Hanke tarkastelee kestävää sinistä taloutta ja mukautuvan hallinnan mahdollisuuksia Suomessa. Hankkeessa on mukana SYKEn lisäksi Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Demos Helsinki, Ilmatieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoa

Erikoistutkija Helena Valve, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 723, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimuspäällikkö Harri Auvinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6923, etunimi.sukunimi@savonia.fi

Linkkejä

Suomen akatemian logo

Blogi: Sinisen biotalouden murrosareena kokoaa yhteen asiantuntijoita Pohjois-Savossa (28.8.2018)

BlueAdapt-hankesivut: Sopeutuva hallinta luo sinistä kasvua Suomelle


Kohderyhmä: