Johanna Suikkanen: Mistä tietää onko tuote ympäristöystävällinen?

RSS
13.9.2017 Johanna Suikkanen
Johanna Suikkanen

Nykyään moni kuluttaja tiedostaa ostopäätöstä tehdessään tuotteen ympäristövaikutukset ja haluaa valita ympäristölle haitattomia tuotteita. Mutta mistä voi tietää onko tuote oikeasti ympäristöystävällinen? Kuluttajaa hämmentävät muoviin pakatut luomuparsakaalit ja ympäristömerkityt pyykinpesuaineet, joita myydään nestemäisinä muovipulloissa.

EU:ssa on jo pitkään kannettu huolta tuotteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten minimointia on ohjattu esimerkiksi yhdennetyn tuotepolitiikan avulla. Siinä otetaan huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset aina tuotesuunnittelusta ja valmistuksesta kierrätykseen asti. Keskeinen työkalu ovat ympäristömerkit, kuten pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n ympäristömerkki, EU-kukka.

Ympäristömerkityn tuotteen ympäristövaikutukset ovat omassa tuoteryhmässään pienet. Tuote on tuoteryhmässään ympäristövaikutuksiltaan parhaan kolmanneksen joukossa. Kuluttaja voi luottaa siihen, että merkin vaatimukset on laatinut luotettava organisaatio yhteistyössä yritysten kanssa. Merkin saamisen kriteerit ovat julkisesti saatavilla. Ympäristömerkinnän kriteerit auttavat myös julkisten hankintojen ympäristönäkökohtien määrittelyssä. Niitä voidaan käyttää hyväksi myös tuotteiden suunnittelussa

Ympäristömerkki kiteyttää monia ympäristönäkökohtia. Merkkien vaatimuksia kehitetään ja tiukennetaan säännöllisesti sitä mukaa, kun uutta tutkimustietoa tulee saataville. Nyt ajankohtaista on esimerkiksi se, miten vaatimuksissa voitaisiin ottaa huomioon kiertotalous.

Kiertotalous tavoittelee kulutuksen ja tuotannon logiikan muutosta. Ajatuksena on vaalia tuotteeseen sisältyvän materiaalin arvoa mahdollisimman pitkään. Tärkeää on myös edistää kulutuksen materiaalitehokkuutta ja sellaisten tuotteiden kehittämistä, jotka eivät kuormita ympäristöä haitallisilla aineilla tai hajoamattomilla materiaaleilla. Tulevaisuudessa merkki voisi esimerkiksi taata, että tietty jakamistalouden palvelu, kuten ajoneuvon tai muun tavaran vuokraus- tai leasing-palvelu, on myös ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto.

Pohjoismaissa Joutsenmerkki on saavuttanut vakiintuneen aseman. Erilaisia ympäristömerkkejä on kuitenkin tullut käyttöön Euroopassa koko ajan lisää. Tämä on hämmentänyt kuluttajia ja aiheuttanut sen, ettei merkkeihin enää aina luoteta. EU:ssa halutaankin selvät pelisäännöt tuotteiden ympäristövaikutusten laskemiselle. Kehitteillä on ympäristöjalanjälkimenetelmä, jolla määritetään tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Testattavana ovat myös elintarvikkeet. Menetelmän on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Kuluttaja voi vaikuttaa ostopäätöksillään valitsemalla ympäristömerkityn tuotteen. Mutta kaikilla tuotteilla ei ole ympäristömerkkiä, eikä kaikista tuotteista tule olemaan ympäristöjalanjälkitietoa vielä pitkään aikaan.

Kuluttaja ei ole myöskään siinä mielessä kuningas, että hän joutuu tekemään valintansa tarjolla olevista tuotteista. Yrityksillä ja kauppojen sisäänostajilla onkin tärkeä rooli ympäristön kannalta parempien tuotteiden tarjoamisessa. Kuluttaja voi valita luomu vihanneksen, mutta päätös sen muoviin käärimisestä on tehty muualla.

 

Johanna Suikkanen työskentelee Suomen ympäristökeskuksen Ympäristötehokkuus-ryhmässä. Häntä tutkii sitä, miten uudet menetelmät ja politiikkaprioriteetit voitaisiin ottaa huomioon ympäristömerkintöjen kehittämisessä.
puh. 0295 251 845
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Blogikirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne edusta Suomen ympäristökeskuksen virallista kantaa.

Lisää aiheesta

 

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.