Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lea Kauppi: Uutta kohti

RSS
2.11.2015 Lea Kauppi
Kuva: SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi
Olen Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi. Fillaroin lähes päivittäin ja vapaa-aikana upotan käteni multaan. Puh. 029 525 1700, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viime aikoina mielessäni on ollut lapsuudessa usein kuulemani sanonta ”Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki”. Viisas elämänohje tuntuu olevan monelta kadoksissa, sillä yhä useammin törmää suoranaiseen synkistelyyn.

Oma kokemukseni kuitenkin on se, ettei ole tehokkaampaa tapaa tukahduttaa intoa ja aloitteellisuutta. Synkistelijöistä kun tulee nopeasti yleisiä surkeuttajia.

Kaikkien kannattaisi käydä Oulussa tai Raumalla. Molemmat paikkakunnat ovat kokeneet kovia Nokian ja STX:n takia, mutta katse on silti osattu kohdistaa tulevaisuuteen. Ja hyvällä yhteishengellä syntyy hyvää tulosta.

Oli myös riemastuttavaa lukea Centrum Balticumin nettisivuilta Raision kaupunginjohtajan ajatuksia vaikertamistaloudesta. Kyse ei ole siitä, että kiellettäisiin taloustilanteen vakavuus. Päinvastoin. Kaupunginjohtaja muistuttaa kuitenkin, että ajatukset on suunnattava surkeilusta ratkaisujen tunnistamiseen.

Näistä esimerkeistä on hyvä ottaa mallia.

SYKEnkin perusrahoitus vähenee vuoden 2013 tasosta 25 prosentilla vuoteen 2018 mennessä. Riskinä on lisäksi myös ulkopuolisen rahoituksen väheneminen, jos meiltä ei löydy enää riittävästi rahoittajien edellyttämää omarahoitusosuutta. Kyse on siis vähintään yhtä suurista leikkauksista kuin muilla valtion organisaatioilla. Olemme jo nyt supistaneet toimintaamme ilman näyttäviä otsikoita. Ehkä tästä johtuu, että monet näyttävät olettavan, että voimme jatkaa kuten ennenkin.

Näin ei kuitenkaan ole. On ratkaisujen etsimisen paikka.

Olemme päättäneet käydä kaiken nykyisen toiminnan kriittisellä seulalla läpi ja käynnistäneet uusien mahdollisuuksien tunnistamisen. Voimat suunnataan jo hyvin ymmärrettyjen ilmiöiden sijasta uusiin, tärkeisiin aiheisiin. Töitä ryhdytään tekemään uusilla tavoilla, sujuvammin tai uusissa, ehkä yllättävissäkin yhteistyökuvioissa. Väistämättä on jostain luovuttavakin: toiminnasta, jossa muilla on vahvempaa osaamista tai jota ei ole enää välttämätöntä tehdä julkisin varoin nyky-yhteiskunnassa. 

Onneksi SYKEssä on elinvoimainen innostusviruksen kanta. Se soveltuu erinomaisesti vaikertamistuholaisen biologiseen torjuntaan. Sen tehoon luotan nytkin, kun ideoita uudistumiseen haetaan.

Mutta realistina on sanottava, että tarvitaan muutakin.

Kun hallitus leikkaa julkista rahoitusta ja ajaa voimakkaasti toiminnan sujuvoittamista, pitää sen huolehtia myös siitä, ettei toisella kädellä samanaikaisesti vaikeuteta muutoksia. Uusille toimintatavoille on oltava aidosti edellytykset. SYKEssä olemme tunnistaneet ainakin kolme tärkeätä seikkaa, jotka tulisi ottaa huomioon koko valtionhallinnossa.

Ensinnäkin valtion laitosten osaamisen ristiin käyttö on tehtävä mahdollisimman helpoksi, samoin kuin tarvittaessa palveluiden hankinta toiselta valtion organisaatiolta. Palvelut tulee hoitaa maksua vastaan tai win-win –periaatteella.

Toiseksi on tuettava yritysyhteistyön lisäämistä ja varmistettava, että kansalaiset ja yritykset voivat osallistua valtiolle aiemmin kuuluneiden tehtävien hoitamiseen vapaaehtoisuuden tai liiketoiminnan pohjalta. On mahdollistettava se, että yritykset tai jopa kansalaiset voivat tukea taloudellisesti yhteisten asioiden hoitamista esimerkiksi sponsoroinnilla tai joukkorahoituksella.

Kolmanneksi tarvitaan valtion johdon ja ohjaavien ministeriöiden täysi tuki sille, että uudenlaisia toimintatapoja todella voidaan ottaa käyttöön. Se tarkoittaa muutoksia ja uutta ajattelua läpi koko valtionhallinnon. 

Uudistuminen vaatii rohkeutta ajatella isosti. Vain siten voi Suomi Oy pärjätä, siinä ohessa myös valtio tehtävineen. Valtion asiantuntijalaitoksilla on hyvät valmiudet toimia Oulun ja Rauman tavoin edelläkävijöinä muutoksessa, jos niille annetaan siihen mahdollisuus.

Olemme valmiita ennakkoluulottomiin ratkaisuihin. Ollaan yhteyksissä!

Blogikirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne edusta Suomen ympäristökeskuksen virallista kantaa.

Kommentit (3 kommenttia)
Optimisti
2.11.2015
klo 20.11
Olipa rohkaiseva kirjoitus kaiken synkistelyn keskellä. Haasteet ovat SYKEllä suuret, mutta tällä asenteella voi syntyä jotain aivan uutta. Sellaisen luomisessa kannattaa olla mukana.
Jussi Lindström
3.11.2015
klo 7.30
"Blogikirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne edusta Suomen ympäristökeskuksen virallista kantaa." Tällainen virke viraston pääjohtajan kirjoituksen jälkeen (vaikka kyseessä onkin ns. blogikirjoitus) saa vähintäänkin hymyn nousemaan lukijan
huulille.
Virpi Einola-Pekkinen
4.11.2015
klo 14.36
Hieno blogi ja tuki valtionhallinnon uusille toimintatavoille ja uudelle ajattelulle!