Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE ja Pohjanmaan pelastuslaitos järjestävät kansainvälisen öljyntorjuntaharjoituksen Vaasan saaristossa

Tiedote 29.8.2017 klo 10.03
Öljyntorjunta-alus
Ruotsalainen öljyntorjunta-alus Vaasan edustalla. © Kuva: Jouko Pirttijärvi

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Pohjanmaan pelastuslaitos järjestävät yhteisen öljyntorjuntaharjoituksen Vaasan edustalla 28.–30.8.2017. Suomen ympäristökeskus lähettää harjoitukseen neljä alusta ja pelastuslaitos viisitoista venettä. Tähän pohjoismaiden välisen öljyntorjuntasopimuksen mukaiseen harjoitukseen osallistuu myös ruotsalainen öljyntorjunta-alus.

Suomen ympäristökeskus johtaa torjuntatoimia avomerellä ja pelastuslaitos rannikolla. Sopimuksen mukaisesti Ruotsin ja Suomen öljyntorjuntaviranomaiset isännöivät vuorovuosina yhteisharjoitusta, jossa pääpaino on ollut avomeritorjunnassa. Viime vuosina on kuitenkin laajemmin pyritty harjoittelemaan avomeritorjunnan ohella rannikon suojausta ja torjuntaa sekä tapauskohtaisia erityisteemoja.

Vaasan edustan valinta harjoituskohteeksi on perusteltua Merenkurkun alueen luonnonarvojen vuoksi. Alueella on myös eräitä meriliikennettä vaarantavia erityispiirteitä, kuten Merenkurkun kapeikkoa ja Vaasaan johtavaa tuloväylää ympäröivät matalikot, joiden ottaminen huomioon torjuntatilanteessa luo omat haasteensa. Tästä syystä on varsin luontevaa rakentaa sellainen harjoituskokonaisuus, jossa avomeritorjunnan harjoitteiden lisäksi harjoitellaan Pohjanmaan pelastuslaitoksen johdolla rannikon suojausta ja muita pelastuslaitoksen vastuulle lankeavia öljyntorjuntatehtäviä. Pelastustoimen alaisuudessa toimii myös muita viranomaisia sekä vapaaehtoisia.

SYKE on Suomen vastuuviranomainen öljyvahinkojen torjunnassa. SYKEllä on sopimukset 19 öljyntorjunta-aluksen käytöstä Merivoimien, Rajavartiolaitoksen, Meritaito Oy:n sekä kahden yksityisen yrityksen kanssa. SYKEn vastuulla on varustaa alukset öljyntorjuntatehtävään. SYKE lähettää torjunta-aluksia vuosittain neljään kansainväliseen öljyntorjuntaharjoitukseen.

Lisätietoja

Tarkastaja Markus Santasalo, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 050 305 9420, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tarkastaja Jouko Pirttijärvi, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0400 618 997, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Pelastusjohtaja Tero Mäki, Pohjanmaan pelastuslaitos,
puh. 0400 767502 , etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Pelastuspäällikkö Krister Fogelberg, Pohjanmaan pelastuslaitos,
puh. 040 834 8448, etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Verkossa

 


Kohderyhmä: