Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE mukaan GEOn ohjelmaneuvostoon 2019-2021

Uutinen 6.11.2018 klo 10.33
GEO-kokous
GEOn pääsihteeri Gilberto Camara korosti puheessaan avoimen datan ja uusien teknologioiden, kuten koneoppimisen, tärkeyttä tulevaisuuden kestävyyshaasteiden ratkaisijana.

Suomi valittiin kolmevuotiskaudeksi GEOn ohjelmaneuvostoon viime viikolla Japanin Kiotossa pidetyssä pääkokouksessa. Suomen edustajana toimii Petteri Vihervaara  SYKEn Biodiversiteettikeskuksesta ja varaedustajana Saku Anttila SYKEn Tietokeskuksesta. ”Tämä on hieno mahdollisuus viedä SYKEn ja suomalaisten monialaista osaamista kansainvälisille areenoille ja vaikuttaa siihen, miten kalliista satelliittiohjelmista ja tutkimusinfrastruktuureista saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä yhteiskunnalle ja ympäristölle”, summaa Petteri Vihervaara.

The Group on Earth Observations (GEO) on hallitustenvälinen kumppanuusverkosto, joka tähtää maapallon havaintomenetelmien, kuten kaukokartoituksen ja in situ -havaintojen, hyödyntämiseen kestävän kehityksen edistämiseksi. GEOssa on jäseninä 105 valtiota ja 127 osalllistujajärjestöä. GEOn toiminnan kolme prioriteettialuetta ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen, Pariisin ilmastosopimuksen tukeminen sekä Sendain toimintasuunnitelma katastrofiriskien vähentämiseksi. GEOn toiminta jakaantuu lippulaivahankkeisiin, johon kuuluu mm. biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden havainnoinnin harmonisointia edistävä GEO BON (Biodiversity Observation Network), sekä erilaisiin aloitteisiin, kuten esimerkiksi Cold Regions ja Land Degradation Neutrality, joilla on omia tutkijaverkostoja ja tarkemmin fokusoituneita työryhmiään.


Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Petteri Vihervaara, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi , p. +358 295 251740


Kohderyhmä: