SYKElle 4,5 miljoonaa euroa EU:n tutkimusrahaa

Uutinen 30.6.2022 klo 9.04
Taimi kädellä
 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on saanut 4,5 miljoonaa euroa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmasta Horisontti Euroopasta. SYKE koordinoi kahta luonnon monimuotoisuutta edistävää hanketta, BIOAGORA ja BIONEXT, jotka käynnistyvät tänä vuonna. Horisontti Eurooppa -rahoitusinstrumentista jaettiin tutkimusrahaa myös kuudelle hankkeelle, joissa SYKE on kumppanina sekä kahdelle eurooppalaiselle kumppanuudelle, joissa SYKE on yksi lukuisista toimijoista.

”Hieno menestyksemme EU:n uuden puiteohjelmakauden ensimmäisellä hakukierroksella osoitti sen, miten hyvä valmistautuminen mahdollistaa tutkimuksen tekemisen EUn vihreää siirtymää edistävässä verkostoissa. Uudet horisonttihankkeemme tukevat kestävyysmurrosta yhdistämällä luonnontieteellistä osaamista päätöksenteon analyysiin ja tukeen monin eri tavoin”, kertoo tutkimusjohtaja Eeva Primmer Suomen ympäristökeskuksesta.

BIOAGORA-hankkeessa rakennetaan ja kehitetään tiedepohjaista päätöksentekoa tukeva palvelu, jolla varmistetaan tutkimus- ja seurantatiedon laaja hyödyntäminen luonnon monimuotoisuutta koskevassa päätöksenteossa. Projekti tukee EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden toteuttamista ja kehittää myös menetelmiä tutkimustiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen. Palvelua kehitetään läheisessä yhteistyössä EU:n uuden Biodiversiteetin tietokeskuksen kanssa. Viisivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 11,8 miljoonaa euroa, josta Suomen ympäristökeskuksen osuus on 1,7 miljoonaa.

BIONEXT-hankkeen tutkijat tuottavat tietoa, työkaluja ja käytännön ohjeita siihen, miten poliittiset päättäjät voivat ottaa luonnon monimuotoisuuden huomioon erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden ja kehityspolkujen avulla. Hanke tuottaa konkreettisia vaihtoehtoja siihen, miten monimuotoisuuden kannalta merkityksellistä systeemistä muutosta voi käynnistää ja vauhdittaa yhteiskunnassa. Hanke tukee kansainvälisen luontopaneelin arviointia luontokadon torjumisen yhteiskunnallisista keinoista ja toimenpiteistä. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 4,1 miljoonaa euroa, josta Suomen ympäristökeskuksen osuus on 1,0 miljoonaa.

Suomen ympäristökeskus on molempien hankkeiden vetäjä ja ainoa suomalainen toimija.

Horisontista rahoitetut projektit (vetäjä suluissa)

 • The Biodiversity Nexus: transformative change for sustainability, BIONEXT (SYKE)
 • Bio Knowledge Agora: Developing the Science Service for European Research and Biodiversity Policymaking, BIOAGORA (SYKE)
 • Science for Evidence-based and sustainable decisions about Natural capital, SELINA (Leibniz University Hannover, LUH)
 • Achieving Good Environmental Status for maintaining ecosystem Services, by Assessing integrated impacts of cumulative pressures, GES4SEAS (AZTI Foundation)
 • Designing a resilient and coherent Trans-European Network for Nature and People, NaturaConnect (International Institute For Applied System Analyses IIASA)
 • Improved Science-Based Maritime Spatial Planning to Safeguard and Restore Biodiversity in a coherent European MPA network, MSP4BIO (s. Pro Sustainable Projects)
 • Nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological boundaries for the Nordic-Baltic region, NORDBALT-ECOSAFE (Aarhus University)
 • A touch of Blue in the EU Research Nights for a more Sustainable Use of the Ocean, BlueNIGHTs (The National Research Council, Italy, CNR)
 • Water Security for the Planet, Water4All (French National Research Agency ANR)
 • Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, PARC (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, ANSES)

60 prosenttia ulkoista rahoitusta

Suomen ympäristökeskus on viime vuosina onnistunut rahoitushauissaan erittäin hyvin. Viime vuonna sen 64 miljoonan euron kokonaisrahoituksesta 27 miljoonaa tuli valtion budjettirahoituksesta ja 36 miljoonaa erilaisista ulkoisista lähteistä. EU:n rahoituksen osuus SYKEn toiminnan rahoituksesta oli viime vuonna noin viisi miljoonaa euroa. Horisontin lisäksi merkittävä EU-tulonlähde SYKElle on LIFE-ohjelma, joka rahoittaa muun muassa hiilineutraaliuden Canemure- ja kiertotalouden Circwaste-hankkeita.

Aiemmin tällä viikolla uutisoimme Suomen ympäristökeskuksen menestyksestä Suomen Akatemian syyshaussa 2021, jossa neljälle tutkimushankkeelle myönnettiin yhteensä yli 1,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksessa:

 • Tutkimusjohtaja Eeva Primmer, puh. 029 525 1521
 • BIONEXT-hankkeen vetäjä, johtaja Anna-Stiina Heiskanen, 029 525 1162
 • BIOAGORA-hankkeen vetäjä, johtava tutkija Kati Vierikko, 029 525 2084
 • SELINA, Anu Lähteenmäki-Uutela
 • GES4SEAS, Samuli Korpinen
 • NaturaConnect, Maria Hällfors
 • MSP4BIO, Riku Varjopuro
 • NORDBALT-ECOSAFE, Seppo Hellsten
 • BlueNIGHTs, Ljudmila Vesikko
 • Water4All, Seppo Hellsten
 • PARC, Noora Perkola
 • Muut hankkeet, tutkimuskoordinaattori Eeva Karjalainen, 029 525 1213

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi


Kohderyhmä: