Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKElle nimitetty uusi tietohallintojohtaja ja määräaikainen vesikeskuksen johtaja

Tiedote 13.4.2017 klo 11.09
Uudet johtajat
Tietohallintojohtaja Jukka Santala ja vesikeskuksen johtaja Anna-Stiina Heiskanen. Kuva: Suvi-Anne Kinnunen, SYKE

Suomen ympäristökeskuksen tietohallintojohtajana ja tietokeskuksen johtajana on aloittanut LitM, insinööri Jukka Santala. Vesikeskuksen määräaikaisena johtajana toimii tämän vuoden ajan professori, FT Anna-Stiina Heiskanen.

Jukka Santala on ollut kehittämässä julkishallinnon sähköisiä palveluita

Ennen Suomen ympäristökeskusta Jukka Santala on työskennellyt johtotehtävissä Väestörekisterikeskuksessa, Accenture Services Oy:ssä ja Nokia Oyj:ssä. Hän on perehtynyt valtionhallinnon ICT-linjauksiin ja osallistunut julkishallinnon sähköisten palveluiden toteuttamiseen.

Santala on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja tietotekniikan insinööri. Hän on suorittanut myös strategisen johtamisen ja hallinnon eMBA-tutkinnon Oulun yliopistossa.

Tietohallintojohtaja toimii tietokeskuksen päällikkönä, eli johtaa ja kehittää tietohallintoa ja ICT-palveluja sekä vastaa tietokeskuksen tutkimuksesta.

"Tietokeskuksen johtaminen pitää sisällään tietohallinnon, tietopalvelun ja paikkatietoteknologian kehittämistä sekä paikkatietoon ja kaukokartoitukseen liittyvää tutkimusta. Tietokeskuksen osaamiselle on kova kysyntä ja olen vakuuttunut, että näillä osaamisalueilla pystymme tuottamaan ja kehittämään SYKEn palveluja entistäkin haluttavammiksi", Jukka Santala painottaa.

Anna-Stiina Heiskasella pitkä kokemus vesiasioista

Anna-Stiina Heiskanen on työskennellyt SYKEssä vuodesta 1995. Hän on toiminut merikeskuksessa yksikönpäällikkönä vuodesta 2009, ryhmäpäällikkönä vuodesta 2014 ja tutkimusprofessorina vuodesta 2016. Välillä hän oli useita vuosia virkavapaalla ja työskenteli Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa Italiassa.

Heiskanen on koulutukseltaan hydrobiologi ja meribiologian dosentti. Tutkimusta hän on tehnyt Itämeren ravinnekiertoihin, ekosysteemin toimintaan ja rehevöitymisen vaikutuksiin liittyen. Hän on myös toiminut asiantuntijana vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanossa Euroopan unionin tasolla sekä meristrategiadirektiivin toimeenpanossa Suomessa ja HELCOM-yhteistyön puitteissa Itämeren alueella.

SYKEn vesikeskuksen johtaja vastaa tutkimuksen tieteellisestä tasosta, keskuksen henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta.

Lisätietoja:

Tietohallintojohtaja Jukka Santala p. 0295 251 002, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vesikeskuksen johtaja Anna-Stiina Heiskanen p. 0295 251 162, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: