SYKEn Policy Brief Luontopääoma hupenee – suunnanmuutokseen on keinoja on julkaistu

Uutinen 28.3.2019 klo 17.39
Julkaisun kansi

Policy Briefin taustalla ovat uusimmat arviot luonnon uhanalaistumisesta. Elinvoimainen luonto on hyvinvointimme ja taloutemme perusta, ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen tarvitaan nyt nopeita ja kattavia toimia. Ratkaisut on suunniteltava niin, että ne hyödyttävät sekä monimuotoisuuskadon että ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Luonnon monimuotoisuuden kato on maailmanlaajuinen ilmiö. Ratkaisuja sen torjumiseksi on tehtävä paikallisesti. Samalla Suomen on pidettävä myös huolta siitä, ettei kulutuksemme heikennä luonnon toimintakykyä muuallakaan maapallolla.

Suomen luontoon vaikuttavat selvimmin luonnonvarojen hyödyntäminen sekä maankäyttö ja sen muutokset. Julkaisussa esitetään keinoja, joilla luonnon monimuotoisuus saadaan elpymään. Vaurioituneiden ekosysteemien toimintakyky on palautettava, ja luonnon monimuotoisuutta on ylläpidettävä myös talouskäytössä olevilla alueilla. Kaiken perusta on kestävä elämäntapa, jossa vältetään tarpeetonta kulutusta ja vahvistetaan vastuullista tuotantoa ja kiertotaloutta.


Lisätiedot

Anne Raunio
 


Kohderyhmä: