SYKEn visiona kestävyysmurros!

Uutinen 3.11.2021 klo 12.00

Suomi kuuluu maapallon ylikuluttavien maiden kärkijoukkoon. Kestämätön elämäntapamme kiihdyttää entisestään luontokatoa ja ilmastonmuutosta, maapallon merkittäviä ympäristökriisejä. Suomessa tarvitaan monien muiden länsimaiden tapaan nopea käännös, joka uudistaa yhteiskuntamme toiminnan ja mahdollistaa kestävän elämäntavan.  

Suomen ympäristökeskus SYKE on asettanut juuri valmistuneessa strategiassaan visiokseen kestävyysmurroksen. SYKEn rooli on tukea tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla muutosta ja kestävän yhteiskunnan rakentamista, myös kansainvälisesti.  

”Meillä, jotka tässä ajassa päätämme asioista, on ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää valtaamme fiksusti ja katkaista ympäristöä rasittavat kehityskulut. Muutokseen tarvitaan kaikkia, ja SYKE haluaa vaikuttaa omassa roolissaan siihen, että murros tapahtuu”, sanoo SYKEn pääjohtajana tämän vuoden alussa aloittanut pääjohtaja Leif Schulman

”Moniin ongelmiin on jo olemassa ratkaisukeinoja, mutta ne pitää ottaa nopeammin käyttöön, kuten esimerkiksi energiantuotanto ilman fossiilisia polttoaineita. Muutos vaatii kuitenkin laaja-alaista yhteistyötä ja syvää ymmärrystä, johon monipuolinen tutkittu tieto on ainoa luja perusta”, toteaa Leif Schulman. 

Reiluutta yli sukupolvien ja rajojen 

SYKEn kirkastettu arvopohja korostaa globaalia vastuuta, tasa-arvoa ja reiluutta yli ajan.  Painotamme myös luonnon itseisarvoa ja se onkin nostettu SYKEn arvojen ytimeen. Luontokato ja siihen liittyvä huoli ovat nousseet entistä vahvemmin yleiseen tietoisuuteen ilmastonmuutoksen rinnalle. 

”Sykeläisyyteen kuuluu koettaa muuttaa maailmaa paremmaksi kaikille. Suunta kohti kestävyyttä ja se, ettei muutosten vauhdissa kenellekään jää liian suurta taakkaa kannettavaksi, on SYKEn vahva arvopohja”, Schulman kertoo.  

Viisi keskeistä päämäärää kohti kestävyysmurrosta 

Kestävyysmurroksen jouduttamiseksi SYKE on tunnistanut uudessa strategiassaan viisi keskeistä päämäärää, joihin se tulee vaikuttamaan tutkimuksellaan, asiantuntemuksellaan ja palveluillaan:  

  1. Nopeutamme ilmastonmuutoksen torjumista ja muutokseen sopeutumista.  
  2. Kiihdytämme siirtymää kestävään kierto- ja biotalouteen.  
  3. Tuemme kaupunkiseutuja matkalla kestävyyden edelläkävijöiksi. 
  4. Edistämme hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla ja ehkäisemme luontokatoa.  
  5. Kehitämme uusia keinoja merten ja vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi ja vesivarojen kestävään käyttöön. 

Näiden lisäksi SYKE kehittää uuden strategiansa pohjalta toimintaansa kuten muun muassa ympäristötiedon arvoketjuja, johtamista, taloutensa perustaa, osaamista, kansainvälisyyttä, henkilöstön hyvinvointia ja viestintää. 

SYKEn strategia ulottuu vuoteen 2025 

SYKEn uusi strategia laadittiin henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä sidosryhmiä osallistamalla vuosille 2021-2025 ja sen toteuttamiseksi tunnistettiin kehittämiskohteita sekä laadittiin vuosittain tarkistettava toimeenpano-ohjelma vuosille 2022-2025.  

Lisätietoja

Pääjohtaja Leif Schulman, Suomen ympäristökeskus 

SYKEn strategia 2021–2025 

SYKEn strategia -esite


Kohderyhmä: